کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 22
2. تبیین مهم‌ترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 5، شماره 16، بهار 1399، صفحه 55-80

10.22034/dfsr.2020.127467.1389

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


3. توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

دوره 4، شماره 15، زمستان 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی


5. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی


8. آینده ‏پژوهی درحوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت‏ گذاری پابرجا

دوره 3، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 143-164

عبدالرحیم پدرام؛ مهدی احمدیان؛ یوسف امیرمزلقانی


9. تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 77-102

حسین مینایی؛ هومن صباغ پور؛ محمدحسین حجتی نیا


10. شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، تابستان 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


13. طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله‌گر در سوریه)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 55-75

محمد امین قلم بر؛ سید محمد مقیمی؛ سید محمود حسینی؛ فاطمه ثقفی


14. ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 103-128

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ بهرام سرمست


16. آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 141-166

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمدرضا حافظ نیا


21. تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-107

مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ محمود غلامی کرین؛ حسن امیری؛ سیدعلی موسوی