سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آینده‌پژوهی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

انتخابات به‌عنوان اصلی‌‌ترین نماد مردم‌سالاری در نظام‌های مردم‌سالار شناخته می‌شود و مسائل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این‌گونه جوامع شکل می‌دهد. افزون بر این ازآنجایی‌که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می‌شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می‌رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده‌های اولیه گردآوری ‌شده‌اند. با بهره‌گیری از خبرگی صاحب‌نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تأثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تأثیرگذار و مطلوبیت‌های آن‌ها، پیشران‌ها و عدم قطعیت‌های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو‌ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب‌نظران آینده‌پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بوده‌اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به‌دست‌آمده و در پایان نیز شاخص‌های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios of the 1400 Presidential Elections of the Islamic Republic of Iran based on the perspective of National Security

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Pedram 1
  • Faezeh Panahi 2
1 Assistant Prof. & Faculty Member of the Higher National Defense University
2 MSc. of Toloue Mehr qom University
چکیده [English]

Elections are considered as the main symbol of democracy in the countries with democratic systems and It forms the foundation of national security and political stability in such a democratic society. in addition, since how the process of holding elections and participation in it is an indicator of social capital for sovereign systems, one of the most important factors in the national security discourse is considered national security. The present study outlines the 1400 presidential election scenarios from a national security look. the aim of this study is to delineate the probable states facing the presidential election , and the avoidance of exposure in passive conditions . In this study, the literature review, observation and interviews. Likewise, the scenarios have been explained by utilizing the experts’ expertise through a host of factors and agents influencing the elections as well as influential fifteen actors and their ideals, and identifying Eightee driving forces and Three key uncertainties and the frameworks for scenarios. The Experts panel in this research were experts in futures studies, political sciences and international relations. Based on their views, four scenarios of “dull sunset”, “on the verge sunrise”, "slow slip" and "horrific slide" were identifies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • scenario
  • Futures studies
  • National Security