سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آینده‌پژوهی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

انتخابات به‌عنوان اصلی‌‌ترین نماد مردم‌سالاری در نظام‌های مردم‌سالار شناخته می‌شود و مسائل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این‌گونه جوامع شکل می‌دهد. افزون بر این ازآنجایی‌که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می‌شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می‌رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده‌های اولیه گردآوری ‌شده‌اند. با بهره‌گیری از خبرگی صاحب‌نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تأثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تأثیرگذار و مطلوبیت‌های آن‌ها، پیشران‌ها و عدم قطعیت‌های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو‌ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب‌نظران آینده‌پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بوده‌اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به‌دست‌آمده و در پایان نیز شاخص‌های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios of the 1400 Presidential Elections of the Islamic Republic of Iran based on the perspective of National Security

نویسندگان [English]

 • Abdolrahim Pedram 1
 • Faezeh Panahi 2
1 Assistant Prof. & Faculty Member of the Higher National Defense University
2 MSc. of Toloue Mehr qom University
چکیده [English]

Elections are considered as the main symbol of democracy in the countries with democratic systems and It forms the foundation of national security and political stability in such a democratic society. in addition, since how the process of holding elections and participation in it is an indicator of social capital for sovereign systems, one of the most important factors in the national security discourse is considered national security. The present study outlines the 1400 presidential election scenarios from a national security look. the aim of this study is to delineate the probable states facing the presidential election , and the avoidance of exposure in passive conditions . In this study, the literature review, observation and interviews. Likewise, the scenarios have been explained by utilizing the experts’ expertise through a host of factors and agents influencing the elections as well as influential fifteen actors and their ideals, and identifying Eightee driving forces and Three key uncertainties and the frameworks for scenarios. The Experts panel in this research were experts in futures studies, political sciences and international relations. Based on their views, four scenarios of “dull sunset”, “on the verge sunrise”, "slow slip" and "horrific slide" were identifies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Election
 • Scenario
 • Futures studies
 • National security
 • ابراهیمی، نبی‌الله. (1393). بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی، فصلنامه مطالعات راهبردی. (4)17: 39-57
 • آزر، ادوارد ای. و چونگ، این مون. (1379). بازاندیشی مقولة امنیت ملی در جهان سوم، در: امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بخشی، عبدالله. (1395). اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت، چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
 • بنی هاشم، میرقاسم. (1395). انتخابات، ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پدرام، عبدالرحیم. و احمدیان، مهدی. (1394). آموزه‌ها و ازموده‌های آینده‌پژوهی، چاپ اول، تهران: موسسة افق آینده‌پژوهی راهبردی.
 • پدرام، عبدالرحیم. و زالی، سلمان. (1397). الگویی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی مطالعه موردی: سناریوهای آینده بحران سوریه، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام. (2)7: 1-26
 • توکل نیا، پرویز.، گلشنی، علیرضا و آذین، احمد. (1397). آسیب‌شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکار‌های اصلاح آن، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. 12(45): 107-136
 • دانایی فرد، حسن،. الوانی، سیدمهدی. و آذر، عادل. (1396). روش‌شناسی پژوهش کمّی و روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صفّار.
 • دهخدا، علی اکبر. (1377). فرهنگ دهخدا، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
 • رحیمی، علیرضا. (1394). انتخابات و امنیت ملی، از ثبات تا دگرگونی سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 18(69): 7-39
 • رنجبر، هادی. حق دوست.، علی اکبر. صلصالی، مهوش.، خوشدل، علیرضا،. سلیمانی، محمدعلی. و بهرامی، نسیم. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3): 138-250
 • رهنورد، فرج‌الله. و مهدوری‌راد، نعمت الله. (1393). مدیریت انتخابات، چاپ دوم، تهران: نشر اطلاعات.
 • سلفی شاهوردی، ایرج،. امانت، حمیدرضا.، طباطبایی، سید محمد.، مینایی، حسین. و عباسی، محمد. (1398). سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی. 4(14): 115- 133.
 • صالح نیا، علی. و بختیاری، حسین. (1397). اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. 8(27): 255-277.
 • عمیدزنجانی، عباسعلی. (1387). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، تهران: مجد.
 • قاضی، سید ابوالفضل. (1398). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ پانزدهم، تهران: نشر میزان.
 • قنبرلو، عبدالله. (1394). تأثیر انتخابات بر جایگاه بین‌المللی دولت: با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، (3)18: 171-196
 • لیندنگرن، ماتس. و باندهولد، هانس. (1390). طراحی سناریو، پیوند بین آینده و راهبرد، چاپ اول: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • ماندل، رابرت. (1387). چهره متغیر امنیت ملی، چاپ سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مشیرزاده، حمیرا. (1388). تحولی در نظریه روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
 • مولایی، محمد مهدی. (1392). پیش‌نگری دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران با استفاده ترکیبی از روش‌های تحلیل چندمعیاره و شگفتی سازها، دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، تهران، شرکت یادگار درخشان آریا.
 • مولایی، محمد مهدی. و طالبیان، حامد. (1394). سناریوهای پیشروی ایران برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سناریوسازی بر اساس یافته‌های آینده‌پژوهی ایران 1394، دومین کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، دانشگاه تربت‌حیدریه.
 • مولایی، محمدمهدی. و گلکار، مصطفی. (1394). آینده‌پژوهی انتخابات ایران و تحولات قدرت در جامعه شبکه‌ای، دستاورد‌های دیده‌بانی شبکه‌های اجتماعی مجازی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. (21): 121-132
 • نصیری، محمدرضا.، جبل‌عاملی، محمدسعید. و علی‌احمدی، علیرضا. (1398). ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی. 4(12): 7-37.
 • نورعلی‌وند، یاسر. (1396). چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396، دیدبان امنیت ملی. 6: 125-132
 • وکیلی فراهانی، مرتضی،. تقوی نیا، مهدی. و احمد لو، سعید. (1394). تدوین سناریوی چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی. 5(14): 98-71.
 • ولی‌زاده، جعفر. و اصغری وحدتی، اصغر. (1398). بررسی کاستی‌های قوانین انتخابات ریاست جمهوری ایران، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، شیراز.

Smith, Stere. (2006). The Concept of security in a globalizing
world
, in Patman, Robert G. Globalization and Conflict, London and
New York: Routledge, 33-55.