اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز نشریه «آینده‌پژوهی دفاعی»

هدف عمده نشریه آینده‌پژوهی دفاعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف دفاعی و نظامی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با آینده‌پژوهی دفاعی می‌باشد. ازاین‌رو، امید است که این نشریه وضعیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در خصوص آینده را که توسط نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بصورت مستمر صورت می‌گیرد، بهبود بخشیده، راه‌حل‌ها و راه­کارهایی برای مسائل نظری و عملی پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی و عملیاتی ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف، نشریه آینده‌پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا پژوهشگران را تشویق می‌نماید که مقالات معتبر و چاپ‌نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات در حوزه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

  • آینده‌پژوهی دفاعی در حوزه ماهیت، چرایی و چگونگی جنگ‌های آینده
  • آینده‌پژوهی در زمینه تاکتیک‌ها، فنون، عملیات و سازمان‌های رزم یگان‌های دفاعی - نظامی
  • پژوهش‌های علمی با رویکرد آینده‌پژوهی در حوزه فرماندهی و مدیریت صحنه نبردهای آینده
  • آینده‌پژوهی عملیات مشترک و مرکب
  • آینده‌پژوهی در حوزه انواع برآوردهای علمی دفاعی - نظامی
  • آینده‌پژوهی مباحث نظامی- دفاعی با استفاده از انواع مدل‌های پیش‌بینی
  • آینده‌پژوهی مبتنی بر تئوری بازی‌ها و بازی جنگ
  • و ...