تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 102
تعداد نویسندگان 206
تعداد مشاهده مقاله 50,173
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66,892
نسبت مشاهده بر مقاله 491.89
نسبت دریافت فایل بر مقاله 655.8
تعداد مقالات ارسال شده 445
تعداد مقالات رد شده 227
تعداد مقالات پذیرفته شده 102
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 153
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 9
تعداد داوران 140

 

 

 

این نشریه ابتدا با عنوان فصلنامه پژوهش‌های توسعه دفاعی فعالیت داشت که با نظر و پیشنهاد کمیسیون تعیین اعتبار علمی نشریات کشور به نشریه آینده‌پژوهی دفاعی تغییر عنوان یافته و طی نامه شماره 3/18/1291/ مورخه 1396/01/14 موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است و بر اساس بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخه 1398/02/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان فصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (در سال 98) رتبه «ب» اخذ نموده است. 

 

***«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».***

--------------------------------------------

         فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • شاپای چاپی:  X428-۲۵۸۸
 • شاپای الکترونیکی: ۷۱۷۲-۲۶۴۵
 • قابل دسترسی ازwww.dfsr.ir
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان نشریه:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: آینده‌پژوهی دفاعی
 • نوع نشریه: علمی- پژوهشی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده در: Google Scholar, ISC, Magiran, SID, Noormags, Ricest, Ensani, Virascience
 • نوع  داوری:  داوری بسته و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 8 هفته
 • ایمیل نشریه: info@dfsr.ir
 • ایمیل پشتیبان: faslnameh.dafoos@chmail.ir

--------------------------------------------

***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

شماره جاری: دوره 5، شماره 17، تابستان 1399، صفحه 7-168 

2. مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده‌پژوهی

صفحه 37-54

10.22034/dfsr.2020.131749.1411

ابوذر سیفی کلستان؛ عبدالرحیم پدرام


4. تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی

صفحه 85-114

10.22034/dfsr.2020.130219.1404

عباس سلیمانی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی


ابر واژگان

نشریات مرتبط