اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 661
تعداد پذیرش 153
تعداد عدم پذیرش 398
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 334

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 97168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118335
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 23 %