اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 734
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 445
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 379

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 176
تعداد مشاهده مقاله 141250
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155187
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 24 %