اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 690
تعداد پذیرش 158
تعداد عدم پذیرش 414
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 349

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 111077
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130599
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 23 %