اخبار و اعلانات

نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه استنادی بین‌المللی Google Scholar

نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه استنادی بین‌المللی Google Scholar

مطالعه بیشتر

نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه علمی Virascience

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پایگاه علمی Virascience نمایه شد.

مطالعه بیشتر

نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پرتال جامع علوم انسانی

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در پرتال جامع علوم انسانی نمایه گردید.

مطالعه بیشتر

نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری نمایه گردید.

مطالعه بیشتر

اخذ اعتبار علمی - پژوهشی

نشریه آینده‌پژوهی دفاعی طی نامه شماره 3/18/1291/ مورخه 1396/01/14 و شماره پیگیری 7181987 موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری گردید.

مطالعه بیشتر