درباره نشریه

هدف از انتشار نشریه آینده‌پژوهی دفاعی فراهم نمودن بستر لازم برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف دفاعی و نظامی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود، در ارتباط با مباحث آینده‌پژوهی دفاعی است. آینده‌پژوهی دفاعی برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران را بهبود بخشیده، و راه‌حل‌ها و در مسائل نظری و عملی، راه‌کارهایی را پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی و عملیاتی قرار می‌دهد. این نشریه ابتدا با عنوان فصلنامه پژوهش‌های توسعه دفاعی فعالیت داشت که با نظر و پیشنهاد کمیسیون تعیین اعتبار علمی نشریات کشور به نشریه آینده‌پژوهی دفاعی تغییر عنوان یافته و طی نامه شماره 3/18/1291/ مورخه 1396/01/14 موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است و بر اساس بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخه 1398/02/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت عنوان فصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود.