آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده

با توجه به استقرار دولت بایدن در ایالات متحده، تحلیل آینده روابط و مواجهه ایران و آمریکا ضرورت جدی دارد. لذا مساله اصلی این نوشتار، شناسایی سناریوهای محتمل در این خصوص می‌باشد. از لحاظ روش‌شناسی این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمّی و کیفی) انجام شده و داده‌ها با رویکرد بازیگرمحور و با استفاده از نرم‌افزار بازیگرمحور مکتور تحلیل شده‌اند. یافته‌های خبرگی نشان می‌دهد به جز دو بازیگر محوری ایران و آمریکا، دیگر بازیگران مؤثر شامل اسرائیل، چین، روسیه، عربستان، ترکیه، سوریه و عراق می‌باشند. سناریوی محتمل، توافق هسته‌ای و رقابت منطقه‌ای است که در آن برخی اهداف تمامی بازیگران به طور نسبی محقق می‌شود. زیرا بر مبنای ایده موازنه قدرت، هم ایران با رفع تحریم‌ها تا حدی عمق راهبردی خود را بهبود می‌بخشد و هم آمریکا از رشد برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری می‌کند. علاوه بر اینکه در سطح منطقه‌ای نیز با مدیریت تنش، از خصومت اجتناب شده و البته به سوی همکاری نیز حرکت نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of the Iran-US confrontation in Biden administration

نویسندگان [English]

 • Ehsan Kiani 1
 • Ebrahim Hajiani 2
1 Ph.D. student In the field of regional studies, Imam Hussein University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Shahed University
چکیده [English]

Given the establishment of the Biden administration in the United States, a future analysis of Iran-US relations and confrontation is urgently needed. Therefore, the main question of this article is to identify the main actors and situations in this field. Methodologically, this research was conducted with a mixed approach (quantitative and qualitative) and the data were analyzed with a game-oriented approach using Mactor software. Expert findings show that in addition to the two central actors, namely Iran and the United States, other influential actors include Israel, China, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Syria and Iraq. Also probable scenario is nuclear agreement and regional competition. because, some goals of all actors are relatively achieved, based on the balance of power, Iran will improve their strategic depth by lifting sanctions, and the United States will prevent the growth of Iran's nuclear program. In addition, at the regional level, hostility is avoided by managing tensions and, of course, they do not move towards cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • USA
 • Actor Analysis
 • Nuclear deal
 • Regional Competition
 • آرین‌منش، محمد. جوانشیری، احمد. و مدیرشانه‌چی، محسن. (1398). شگفتی‌سازها و پیشران‌های مناسبات ایران و امریکا در 1408. فصل‌نامه آینده‌پژوهی ایران. 4(6): 117-140.
 • برزنونی، محمدعلی. و فرهادی، فرشید. (1399). آینده‌پژوهی راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایران بر پایه سناریونویسی. فصل‌نامه آفاق امنیت. 13(46): 92-124.
 • جعفری‌موحد، حسین. (1394). رابطه ایران با ایالات متحده امریکا؛ امکان یا امتناع؟. فصلنامه سیاست خارجی. 29(3): 105-131.
 • جهانیان، شهاب. و اسلامی، سعید. (1399). بررسی مقایسه ای استراتژی های امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم. فصلنامه مطالعات راهبردی. 23(1): 115-151.
 • درویشی، فرهاد. و همتی، زهره. (1395). چشم‌انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامه مطالعات راهبردی. 19(71): 43-70.
 • سازمند، بهاره. عظیمی، ابوالفضل. و نظری، علی‌اکبر. (1389). نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر. فصلنامه روابط خارجی. 2(4): 251-274.
 • ساسانیان، سعید. (1396). الگوی حکمرانی بر کرکوک عراق؛ بررسی مناقشات ذی‌نفعان با روش تحلیل بازیگر. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی. 2(4): 109-139.
 • سیف‌زاده. حسین. و ملکی‌سعید‌آبادی، امید. (1390). چشم‌انداز 20 ساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده‌پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی. فصل‌نامه روابط خارجی. 3(1): 209-243.
 • شریف‌پور، بهنام. باقری‌زاده، علی. گل‌پرور، مجید. و انوشه، امیر. (1399). تحلیل دگرگونی موازنه قدرت بین ایران، عربستان و آمریکا در ژئوپلتیک خلیج فارس پس از حادثه 11 سپتامبر. فصلنامه راهبرد دفاعی. 18(72): 133-160.
 • طباطبایی، سیدمحمد. و نورانی، سیدامیرسینا. (1398). آینده‌پژوهی روابط سیاسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران با ایالات‌ متحده‌ آمریکا تا سال 2024. فصل‌نامه آینده‌پژوهی ایران. 4(7): 81-107.
 • غفاری، مژگان. (1401). یک عضو دیگر از هیئت آمریکایی مذاکره‌کننده با ایران جدا شد. ایندیپندنت فارسی. قابل دسترسی در:
 • فوزی، یحیی. و پیرزادی، مهدی. (1397). آینده‌پژوهی روابط ایران و قدرت‌های بزرگ، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه. فصل‌نامه سیاست کاربردی. 1(1): 69-112.
 • مصلی‌نژاد، عباس. (1390). تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل. 1(1): 133-158.
 • موسوی‌فر، رضیه. (1395). روابط ایران و آمریکا، مسأله اسرائیل. فصلنامه سیاست. 45(2): 497-514.
 • مینایی، حسن. و هادی‌نژاد، فرهاد. (1397). روندپژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامه آینده‌پژوهی دفاعی. 3(8): 7-28.
 • نیکونهاد، ایوب. مرادی، عبدالله. محمدی، زهره و محمدی‌خانقاهی، محسن. (1400). سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا در افق پنج‌ساله بر اساس رویکرد سناریونویسی. فصل‌نامه آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی. 2(3): 7-35.

 

 • Adebahr, Cornelius. (2021). Europe Is Late but Crucial in U.S.-Iran Nuclear Talks. Carnegie. Access in:
 • Cook, Steven. (2022). Biden’s Middle East Strategy Is Ruthless Pragmatism. Foreign policy. Access in:
 • (17 January 2022). The Iran Nuclear Deal at Six: Now or Never. CrissGroup. Access in:
 • (26 April 2022). Open Letter to the U.S. and Iranian Leadership about the Iran Nuclear Deal. CrissGroup Access in:
 • Eisenstadt, Michael. (2021). Iran’s Gray Zone Strategy: Cornerstone of Its Asymmetric Way of War. Washingtoninstitute. Access in:
 • Gobet, Michle. (1991). Actors' moves and strategies: The mactor method: An air transport case study. Futures. 23(6): 605-622.
 • Hermans, Leon. Tissen, Wil. (2009). Actor analysis methods and their use for public policy analysts. European Journal of Operational Research: 196(2): 808-818.
 • https://carnegieeurope.eu/2021/04/08/europe-is-late-but-crucial-in-u.s.-iran-nuclear-talks-pub-84290
 • https://foreignpolicy.com/2022/01/07/biden-middle-east-saudi-arabia-syria-yemen-strategy/
 • https://foreignpolicy.com/2022/04/05/iran-nuclear-deal-revolutionary-guards-irgc-terrorist-list/
 • https://nationalinterest.org/feature/how-soleimani-strike-hurt-us-interests-iraq-198346
 • https://thebulletin.org/2022/02/irans-nuclear-potential-can-be-cut-but-not-eliminated/
 • https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/confrontation-between-us-pro-iranian-groups-syria-and-iraq-poses-challenges
 • https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/the-potential-side-benefits-of-a-revived-jcpoa-for-middle-east-stability/
 • https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/open-letter-us-and-iranian-leadership-about-iran-nuclear-deal
 • https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/230-iran-nuclear-deal-six-now-never
 • https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-02-18/israels-new-strategy
 • https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-03-08/limits-new-iran-nuclear-deal
 • https://www.mei.edu/publications/five-scenarios-us-iran-conflict
 • https://www.newyorker.com/magazine/2022/01/03/the-looming-threat-of-a-nuclear-crisis-with-iran
 • https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/coming-iran-nuclear-talks-openings-and-obstacles
 • https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-gray-zone-strategy-cornerstone-its-asymmetric-way-war
 • https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/three-presidents-three-flawed-iran-policies-and-path-ahead
 • Katherine, Jenny. Eduardo, Luis. (2020). Study of scenarios associated with the development of the MACTOR Agropolis in the Middle Magdalena region of Santander- Colombia. DYNA. 87(212): 134-143.
 • Muzalevsky, Roman. (2015). From Frozen Ties To Strategic Engagement: U.S.Iranian Relationship In 2030. Washington: Strategic Studies Institute.
 • Rome, Henry. (2022). The Limits of a New Iran Nuclear Deal. Foreign Affairs. Access in:
 • Ross, Dennis. (2021). The Coming Iran Nuclear Talks: Openings and Obstacles. Washingtoninstitute. Access in:
 • Salem, Paul. (2019). Five scenarios for the US-Iran conflict. Middle East Institute. Access in:
 • Satloff, Robert. (2022). Three Presidents, Three Flawed Iran Policies, and the Path Ahead. Washingtoninstitute. Access in:
 • Semenov, Kirill. (2021). Confrontation between US, pro-Iranian groups in Syria and Iraq poses challenges for Russia. Almonitor. Access in:
 • Slavin, Barbara. (2022). The potential side benefits of a revived JCPOA for Middle East stability. Atlantic council. Access in:
 • Smith, Will. (2021). How the Soleimani Strike Hurt U.S. Interests in Iraq. Nationalinterest. Access in:
 • Vohra, Anchal. (2022). It’s Time to Give the Revolutionary Guards a Concession. Foreign policy. Access in:
 • Waltz, Kennet. (1979). Theory of International Politics. New York: Hill Publishing Company.
 • Wolfsthal, Jon. (2022). Iran’s nuclear potential can be cut, but not eliminated. Bulletin of the Atomic Scientists. Access in:
 • Wright, Robin. (2022). The Looming Threat of a Nuclear Crisis with Iran. Newyorker. Access in:

Yadlin, Amos. (2022). Israel’s New Strategy. Foreign Affairs. Access in.