آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه شاهد

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

چکیده

با توجه به استقرار دولت بایدن در ایالات متحده، تحلیل آینده روابط و مواجهه ایران و آمریکا ضرورت جدی دارد. لذا مساله اصلی این نوشتار، شناسایی سناریوهای محتمل در این خصوص می‌باشد. از لحاظ روش‌شناسی این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمّی و کیفی) انجام شده و داده‌ها با رویکرد بازیگرمحور و با استفاده از نرم‌افزار بازیگرمحور مکتور تحلیل شده‌اند. یافته‌های خبرگی نشان می‌دهد به جز دو بازیگر محوری ایران و آمریکا، دیگر بازیگران مؤثر شامل اسرائیل، چین، روسیه، عربستان، ترکیه، سوریه و عراق می‌باشند. سناریوی محتمل، توافق هسته‌ای و رقابت منطقه‌ای است که در آن برخی اهداف تمامی بازیگران به طور نسبی محقق می‌شود. زیرا بر مبنای ایده موازنه قدرت، هم ایران با رفع تحریم‌ها تا حدی عمق راهبردی خود را بهبود می‌بخشد و هم آمریکا از رشد برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری می‌کند. علاوه بر اینکه در سطح منطقه‌ای نیز با مدیریت تنش، از خصومت اجتناب شده و البته به سوی همکاری نیز حرکت نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of the Iran-US confrontation in Biden administration

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kiani 1
  • Ebrahim Hajiani 2
1 Ph.D. student In the field of regional studies, Imam Hussein University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Shahed University
چکیده [English]

Given the establishment of the Biden administration in the United States, a future analysis of Iran-US relations and confrontation is urgently needed. Therefore, the main question of this article is to identify the main actors and situations in this field. Methodologically, this research was conducted with a mixed approach (quantitative and qualitative) and the data were analyzed with a game-oriented approach using Mactor software. Expert findings show that in addition to the two central actors, namely Iran and the United States, other influential actors include Israel, China, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Syria and Iraq. Also probable scenario is nuclear agreement and regional competition. because, some goals of all actors are relatively achieved, based on the balance of power, Iran will improve their strategic depth by lifting sanctions, and the United States will prevent the growth of Iran's nuclear program. In addition, at the regional level, hostility is avoided by managing tensions and, of course, they do not move towards cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • USA
  • actor analysis
  • nuclear deal
  • Regional competition