دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 5-184 

مقاله علمی- پژوهشی

راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

صفحه 7-32

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

نادر جوانی؛ فتح الله کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نظامی آمریکا

صفحه 33-62

10.22034/dfsr.2023.562184.1647

عادل فرزانه؛ خسرو بوالحسنی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی؛ غلامرضا نصیرپور؛ حسین فیاضی؛ علی حیدر زارعی؛ مهدی صباغی


پیشران‌های اقتصاد سیاسی مؤثر بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 145-182

10.22034/dfsr.2023.1998939.1689

مسعود مصدق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ محسن مرادیان