راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

چکیده

جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت بومی و خوداتکا در منطقه خلیج فارس و همچنین جهت مقابله با تهدیدات منطقه‌­ای و فرامنطقه­‌ای در این منطقه، نیاز به کسب اقتدار دارد. اقتدار ج.ا.ایران می‌­تواند به معنای نفوذ در عرصه‌های گوناگون تلقی شود. در این منطقه حجم بالایی از منازعات وجود دارد. در کنار درگیری‌های مرزی، سوءتفاهمات و اختلافات سیاسی که از عوامل واگرایی در منطقه است، حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای باعث گسترش مناقشات و افزایش نا­امنی شده است طبعاً درچنین وضعیتی کسب اقتدار امری مشکل و دشوار خواهد بود. بنابراین مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) و تدوین راهبردهای قدرت‌آفرین ایران انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی بوده و به روش موردی- زمینه‌ای که از طریق سوآت بهبود یافته جهت تدوین راهبردها و تکنیک تاپسیس جهت اولویت‌بندی راهبردها استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده وضعیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌­فارس در منطقه محافظه‌کارانه خفیف قرار دارد. تعداد 13 راهبرد بخشی (3 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه­‌کارانه و 2 راهبرد تدافعی) به­‌دست آمده است. طبق نتایج سوآت بهبودیافته تعداد 7 راهبرد اصلی قدرت آفرین در منطقه خلیج‌فارس تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The power-creating strategies of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Nader Javani 1
  • Fatolah Kalantari 2
  • Ebrahim Ejabi 3
  • Ali Imani 3
1 PhD student, AJA Command & Staff University, Tehran. Iran.
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran needs to gain authority to create native security and self-reliance in the Persian Gulf region and also to deal with regional and extra-regional threats in this region. The authority of Iran's J.A. can be considered as influence in various fields. There is a high volume of conflicts in this region. In addition to border conflicts, misunderstandings and political differences, which are factors of divergence in the region, the presence and involvement of extra-regional actors has caused the spread of conflicts and increased insecurity. Naturally, in such a situation, it will be difficult to establish authority. Therefore, this article is done with the aim of identifying environmental factors (strength, weakness, opportunity, threat) and formulating Iran's power-creating strategies. The type of research is applied and it was done by field-case method which was improved through SWAT to formulate strategies and TOPSIS technique to prioritize strategies. Based on the analysis, 13 sector strategies (3 offensive strategies, 5 competitive strategies, 3 conservative strategies and 2 defensive strategies) have been obtained. According to the results of the research, finally, 7 improved and main strategies and 10 implementation suggestions have been stated. The status of Iran's authority in the Persian Gulf is in the conservative region of Khafif.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • External Factors
  • Persian Gulf
  • Power-creating
  • Islamic Republic of Iran