دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 7-161 
بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.523928.1464

مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی


ارایه چارچوب تحلیل موضوعات ژئوپلتیک دفاعی مبتنی بر آینده‌نگاری راهبردی

صفحه 115-136

10.22034/dfsr.2021.128981.1396

محمد یوسفی خرایم؛ اشکان یوسفی؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی