بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استادیار دانشگاه امام حسین علیه‌السلام(ع)

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 استادیار دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام(ع)

چکیده

شناخت صحیح و ورود به‌موقع در عرصه­‌های نوین دفاعی، همواره یکی از دغدغه‌­های طراحان و بازیگران حوزه جنگ‌های سایبری است. ارزیابی قدرت سایبری و شناخت نقاط ضعف و آسیب­‌پذیری­‌ها به‌منظور پیشگیری از غافلگیری در عرصه جنگ­‌های آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر، با نگاهی جامع و آینده‌نگرانه، ابعاد و مؤلفه‌‌های قدرت سایبری در بُعد پدافند سایبری نیروهای مسلح مطالعه و سناریوهایی برای ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح، ارائه گردید. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح در بُعد پدافند سایبری است. جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان حوزه سایبر نیروهای مسلح است. نوع پژوهش، کاربردی است. روش پژوهش با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی و مبتنی بر روش سناریو، انجام‌ شده است. نتیجه آنکه رویکرد پدافند سایبری دارای مؤلفه‌های چهار­گانه شامل: بستر پدافندی، دیپلماسی سایبری، عامل انسانی و افزارها است. همچنین، مؤلفه عامل انسانی، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها برخوردار است. پیشنهاد می‌­شود، معاونت فاوای نیروهای مسلح، نسبت به ارزیابی قدرت سایبری با تأکید بر بعد آفند سایبری و در قالب پژوهشی مجزا، اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Cyber Power of the Armed Forces by Emphasizing the Scenario Method: Cyber - Defence Evaluating Approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ramezanzade 1
  • Majid Ghayori Salas 2
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
  • Mohsen Aghaei 3
  • Ebrahim Nazari Farokhi 4
1 Ph.D. in the Higher National Defense University
2 Assistant Prof. in Department of software engineering, Faculty of Engineering, Imam Hossein University
3 Assistant Prof. in the Higher National Defense University
4 Assistant Prof. in, Imam Ali Officer University
چکیده [English]

Abstract: proper recognition and timely entry in new defence areas is always one of the concerns of designers and players in the field of cyber warfare. Evaluating of cyber power and identifying weaknesses and vulnerabilities in order to prevent surprises in future wars has a high degree of importance. In the present study, with a comprehensive and futuristic vision, the dimensions and components of cyber power in the field of cyber - defence of the Armed Forces were studied and scenarios were presented to evaluate the Cyber strength. The purpose of this study is to evaluate the cyber power of the Armed Forces (The cyber defence dimension). The statistical population and sample size were matched, including 20 experts in the field of cyber forces of the Armed Forces. The type of research is applied research and the method is exploratory in the first stage due to the recognition of the dimensions and components of the subject, and in the second stage, they are conducted using the futures studies and the emphasis on the scenario method. The result is that the cyber defence approach has four components, including: defence platform, cyber diplomacy, human factor and soft/hard ware. Also, the human factor component has a higher priority. It is recommended that the ICT Deputy of the Armed Forces the cyber power evaluation of the Armed Forces with emphasis on the cyber offensive dimension and in the form of a separate study is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Power
  • Cyber Defense
  • future study
  • scenario
  • Armed Forces