آینده ‏پژوهی درحوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت‏ گذاری پابرجا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‏ آموخته آینده‏ پژوهی، موسسه آموزش عالی طلوع مهرقم

چکیده

رشد سریع و روز افزون فناوری‌های نظامی، تاثیر چشم­گیری بر کوتاه شدن چرخه عمر محصولات دفاعی برای مقابله با آنها داشته‏ است؛ در این میان دارا بودن مزایایی مانند پایداری عملیاتی، خودمختاری، هزینه پایین، طراحی انعطاف‌پذیر و دور نگه‌داشتن زندگی انسان‏ها از خطر، به‌کارگیری پهپادها را به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از چالش‌های هوایی آینده در‌پی خواهد داشت. به‏همین علت ارتش‌های جهان همواره در تلاش هستند تا برای حفظ توانمندی دفاعی خود، تجهیزات و سلاح‌های خود را به‏روز رسانی کنند. از طرفی یک روند صعودی در راستای خرید و توسعه پهپادها، هم مسلح و هم غیر‌مسلح برای اکثر نیروهای نظامی درجهان مشاهده می‌شود. با توجه به اینکه این پژوهش به‌دنبال آسان کردن عملیات اجرایی و نیز حل چالش‌های بلند مدت است، نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن آمیخته است و داده‌های کمی و کیفی تحقیق همزمان گردآوری شده است. در این پژوهش به فناوری‌های دفاعی ضدپهپادی با رویکرد آینده‏پژوهی نگریسته است و در انجام این مهم از اولویت‏گذاری‏پابرجا به عنوان یکی از روش‏های فعالیت آینده‏پژوهی استفاده کرده ‏است. با مبنا قرار دادن الگوی اولویت‏گذاری و با به‏کارگیری پانل خبرگان، شناسایی و ارزیابی تهدیدهای حال و آتی برخاسته از پهپادها انجام شده و در یافته‏های پژوهش 11 نوع محصول ضد‏پهپادی که در برابر تهدیدهای آتی پهپادی موثرتر بوده نیز فهرست شده ‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures studies of Anti- UAV Products using Robust Prioritization

نویسندگان [English]

 • Abdorahim Pedram 1
 • Mehdi Ahmadiyan 2
 • Yousef Amir mazlaghani 3
1 Assistant Prof. in Nation Defensive University
2 PhD in Tehran University and researcher in Nation Defensive University
3 PhD in Toloue Mehr Non-profit Institute of Higher Education, Qom
چکیده [English]

The rapid growth of military technology has had a dramatic impact on the shortening of the life cycle of defense products to deal with them, in the meantime, having the benefits of operational sustainability, autonomy, low cost, flexible design and keeping people away from danger, will have uavs as a solution to many future air challenges, which is why the world's armed forces are constantly struggling to keep their defense capabilities up to date with their equipment and weapons. On the other hand, there is an upward trend in the purchase and development of uavs, both armed and unarmed for most troops in the world. Given that this research is aimed at facilitating executive operations and also solving long-term challenges, the type of research has been combined in terms of its functional and cross-cutting purpose and the quantity and quality of research data collected simultaneously. In this research, anti-defense techniques with a futuristic approach have been used, and the importance of prioritization has been used as one of the future active methods of the future.Therefore, Based On the robust prioritization method and the use of experts' comments, The research identifies and evaluates current and future threats from uavs and lists 11 anti-drone products that are more effective against drone threats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Studies
 • UAV Technologies
 • Robust Prioritizatio
 • احمدیان، مهدی. پدرام، عبدالرحیم. و زالی، سلمان. (1394). طراحی الگوی اولویت‏گذاری پابرجا در صنایع راهبردی، نشریه علمی‏ پژوهشی بهبود مدیریت، 9 (4).
 • بازرگان هرندی، عباس. (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی  برتر برای مطالعات مـدیریت، دانش مدیریت، شماره81.
 • پدرام، عبدالرحیم. و احمدیان، مهدی. (1394). آموزه­ها و آزموده‏های آینده‏پژوهی، تهران: انتشارات موسسه افق آینده‏پژوهی راهبردی.
 • تدینی، عباس. و کازرونی، مصطفی. (1393). بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه، فصلنامه راهبرد، 24 (74).
 • حیدری، کیومرث. و عبدی، مهدی. (1391). جنگ­های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 12 (48).
 • دانایی­فرد، حسن. الوانی، سیدمهدی. و آذر، عادل. (1394). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
 • دورتمانتز، کورتیس. (2004). ارزیابی تأثیرات فناوری بر امور دفاعی، مترجمان: علیپور، وحیده و  باشکوه، محمد، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • شفیعی، سعید و همکاران. (1387). راهنمای آیندهنگاری فناوری یونید، تهران: انتشارات مرکز آینده‏پژوهی علوم وفناوری‌های دفاعی.
 • عسگری، محمود. (1390). جنگ نرم عرصة دفاع ملـی، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات دانشگاه امام صادق(ع).

 

 • Altmann, J. (2013). Arms control for Armed Uninhabited Vehicles: an Ethical Issue, Ethics Inf Technol, 15 (2): 137-152.
 • Balamurugan, G., Valarmathi, J. & Naidu V. P. S. (2016).  Survey on UAV navigation in GPS denied environments International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES), pp. 198-204.
 • Bennett Moses, L. (2007). Recurring Dilemmas: The Law’s Race to Keep up with Technological Change. Sydney: University of New South Wales.
 • Christnacher, F. & et al. (2016). Optical and Acoustical UAV Detection, Proc. SPIE Security+ Defense, vol. 9988, pp. 1-9
 • Gerald, M. (2014). Unmanned Aerial Vehicles And the Future of Airpower: a Technological Perspective Pointer, Journal of the singapore armed for ces, 43 (2): 45-57
 • Hoffmann, F. & et al. (2016). Micro-Doppler Based Detection and Tracking of UAVs with Multistatic Radar, Proc. IEEE Radar-Conf, Philadelphia, PA, May, pp. 1--6
 • Holland, M.A. (2018). Counter-Drone Systems. Center for the Study of the Drone at Bard College, Feburary http://dronecenter.bard.edu/counter-drone-systems/.
 • Jackson, B. A. Frelinge, D. R., Lostumbo, M. J. & Button, R. W. (2008). Evaluating Novel Threats to the Homeland: Unmanned Aerial Vehicles & Cruise Missiles, RANDCorporation, 2008.
 • Lempert, R. J., Myles T. C. (2007). Managing the Risk of Uncertain Threshold Responses Risk Analysis, RAND Corporation, 27 (4): 1009-1026.
 • Lempert, R. J., Popper, S. W. & Bankes, S. C. (2017). Robust Decision Making: XLRM framework, Journal of Conservation Planning, 13 (24).
 • Lynn E. D. & et al. (2012). Armed and Dangerous? UAVs and U.S. Security, RAND_Corporation, may.
 • Pande, P.S., Neuman, R.P., & Cavanagh, R.R. (2002). The Six Sigma Way Team Fieldbook: An Implementation Guide for Process Improvement Teams. New York, NY: McGraw‐Hill.
 • Peacock, M. & Johnstone, M. N. (2013). Towards Detection and Control of Civilian Unmanned Aerial Vehicles, Proc. 14th Australian Info. Warfare and Security Conf., Edith Cowan Univ., Perth, Western Australia, Dec, pp. 9—15
 • Rothe, D. L. & Kauzlarich, D. (2014). Victims of State Crime, London, Routledge.
 • Sukhankin, S. (2018). The S-400–Pantsir ‘Tandem’: The New-Old Feature of Russian A2/AD Capabilities, Eurasia Daily Monitor, Volume: 15.
 • Unido. (2004). Foresight Methodologies, Unido Nations Industrial Development Organization, p. 119.
 • Zhang, Z. & et al. (2016). An Intruder Detection Algorithm for Vision Based Sense and Avoid System, Proc. IEEE ICUAS, Arlington, VA, June, pp. 550--56.