کلیدواژه‌ها = جنگ آینده
بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.523928.1464

مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی


الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 61-86

10.22034/dfsr.2019.37986

محسن حیدریان؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 31-54

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولی وند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 7-33

حسین ولی‌وند زمانی؛ حسین مینایی


ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-44

علی ستاریخواه؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ عزیز نصیرزاده؛ سید محمد میرسمیعی


طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 45-64

ناصر شهلائی؛ محسن مرادیان؛ احمد لطفی؛ فرهاد هادی‌نژاد