ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی.

چکیده

 جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ماهیت ضد استکباری، موقعیت خاص ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک در منطقه، حمایت از مستضعفین جهان، حفظ سیاست استقلال‌خواهی و همچنین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود، به‌طور طبیعی در معرض تهدیدات زمانی و مکانی گوناگونی قرار دارد. این مقاله باهدف تبیین ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه ج.ا.ایران در افق 1404 به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نظر به ظهور پدیده‌ی جنگ ترکیبی، عرصه‌ها، ویژگی‌ها، نوع و ابزار تهدیدات در قالب جنگ ترکیبیِ محتمل و تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 چگونه خواهد بود؟ بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق مشخص گردید که ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ بر اساس شاخص‌های عدم قطعیت آینده مشتمل بر تهدید، بازدارندگی و تعاملات بین‌المللی در هشت حوزه تهاجم نظامی (هوا - دریا)، نیابتی دولت‌محور و غیردولتی، براندازی نرم، تحریم همه‌جانبه، بی‌ثبات‌سازی داخلی، تنش مقطعی و نافرمانی، نفوذ و استحاله قابل دسته‌بندی است؛ که در آن مهم‌ترین ویژگی‌ها شامل استفاده از سلاح‌های نوین و فضای مجازی، نوع و ابزار تهدیدات از نوع هوشمند (ترکیبی) و عرصه‌ی آن متمرکز بر جنگ اطلاعاتی– امنیتی، فرهنگی و قومی و مذهبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of future possible hybrid war against I.R.I. in 1404

نویسندگان [English]

 • ALI Satarikhah 1
 • Amirhoshang Khademdaghigh 2
 • Aziz Nasirzadeh 3
 • Seyed Mohammad Mirsamiei 4
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran is typically located in the temporal and spatial diversity due to its anti- arrogant nature, special geopolitical position, geostrategic and geo-economic area, supporting the poor, maintaining independence policy as well as its peaceful nuclear program.  This study aimed to explore the nature of a possible future hubrid war against the Islamic Republic of Iran in 1404, combining descriptive analytical technique seeks to answer the question in view of the advent of the hybrid war; how would domains, characteristics, types and tools of threats the form of possible combined war and the imposed war against Iran be like in 1404?  The results of the study revealed that the nature of hybrid war against Iran in 1404, can be classified on the bases of parameters including the uncertainty of future threats, deterrence and international cooperation in eight areas such as military invasion (air to sea), proxy governmental and non-governmental, soft overthrow, all-out sanctions, non irremovable internal, cross-sectional tensions and disobedience, influence and transformation; where the most important characteristics will be the use of new weapons and cyberspace, type and means of threats will be of smart (hybrid) and its domain will focus on  security-intelligence, cultural, ethnic and religious affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The nature of the Islamic Republic Iran Possible future of the war
 • Future War
 • Hybrid War
 • منابع و مأخذ

  • قرآن کریم.
  • نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چاپ دوم (1386)، مشهد، آئین تربیت.
  • مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی)؛ مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در:WWW.Khamenei.ir.
  • آقابخشی، علی؛ افشاری‌راد، مینو (1374)، «فرهنگ علوم سیاسی»، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
  • بیگدلی، ضیاء (1373)، «حقوق جنگ»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  • جانسون، ریچارد؛ مک‌کالو، تیموتی (2013)، «جنگ ترکیبی (گزارش 4-13 JSOU نیروی هوایی مک دیل، فلوریدا 2013)»، مسعود رضا زواره‌ای، احمد الهیاری (مهرماه 1394) تهران: در دست چاپ.
  • حبیبی، نیک بخش (1392)، «ماهیت قدرت هوایی»، تهران: مرکز انتشارات راهبردی، چاپ اول.
  • حسنلو، خسرو (1388)، «مروری بر مفاهیم جنگ»، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی دفاعی.
  • سلامی، حسین (1386)، «ماهیت استراتژی نظامی»، جزوه درسی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • کرفلد، مارتین فان (الف - 1386)، «تغییر ماهیت جنگ»، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • کرفلد، مارتین فان (ب- 1386)، «بازاندیشی مفهوم جنگ»، ترجمه عبادالله حیدری، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم دفاعی.
  • مشیرزاده، حمیرا (1386)، «تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، تهران: انتشارات سمت.
  • میرزایی، مسعود (1386)، «جنگ و صلح: دو روی یک سکه»، تهران: روزنامه ایران.
  • نوذری، فضل اله (1389)، «دکترین صحنه‌ی جنگ»، جزوه درسی، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.

   

  • ___, (2008), Headquarters, Department of the Army, the Operations Process 5-0 (Wash­ington, Department of the Army.
  • Amos Harel and Avi Issacharof, 34 Days: Israel, Hezbollah, and the War in Leba­non (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 2-5, 11-12, 14;
  • Brian P. Fleming, (2011), The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Plan­ning and the Advent of Unrestricted Operational Art (master’s thesis, School of Advanced Military Studies, 7, 61;
  • Colin S. Gray, (2005), Another Bloody Century: Future Warfare (London: Phoenix).
  • Daniel T. Lasica, (2009), Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory (master’s thesis, School of Advanced Military Studies, iii;
  • Erin M. Simpson, (2005), Thinking about Modern Conflict: Hybrid Wars, Strategy, and War Aims (paper presented to the annual meeting of the Midwest Political Science Association.
  • Frank Hoffman and James N. Mattis, (2005), “Future Wars: The Rise of Hybrid Wars.” Proceedings 132 (November 2005);
  • Frank Hoffman, (2007), Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 14.
  • Hew Strachan, (2006), Making Strategy: Civil-Military Relations after Iraq, Survival 48 (autumn, 2006): 71; Biddle and Friedman, 22.
  • John Lewis Gaddis, (2004), the Landscape of History New York: Oxford University Press.
  •  Matt M. Matthews, (2008), We Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah-Israeli War (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press.
  • Michael R. Gordon and Bernard Trainor, (2006), The Inside Story of the Inva­sion and Occupation of Iraq, New York.
  • Nathan Frier, (2009), Quadrennial Defense Review, Hybrid Threats: Describe, Don’t Define, Wars Journal.
  • Robert Leonhard, (2011), The Art of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and Air-Land Battle (Novato, CA: Presidio Press, 1991), 108-111; Joseph S. Nye, The Future of Power (New York: Public Affairs.
  • Robert T. Ames, (1993), Sun Tzu: The Art of War New York: Ballantine Books, 78-80; Mao TseTung, (1961), On Guerrilla Warfare, trans. Samuel B. Griffith (Chicago: University of Illinois Press.
  • Sean J. McWilliams, (2009), Hybrid War Beyond Lebanon: Lessons from the South African Campaign 1976-1989 (master’s thesis, School of Advanced Military Studies, 3
  • Steven C. Williamson, (2009), From Fourth Generation War­fare to Hybrid War (master’s thesis, U.S. Army War College, 29.
  • Timothy S. McWilliams, (2009), Al-Anbar Awakening: U.S. Marines and Counterinsur­gency in Iraq, 2004-2009.
  • William J. Nemeth, (2002) Future War and Chechnya: A Case for Hybrid War­fare (master’s thesis, U.S. Naval Postgraduate School,