الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای علوم راهبردی نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانش‌آموخته دکترای امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی – مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

چکیده

سامانه فرماندهی و کنترل موجب ایجاد شبکه­های مختلف (متمرکز و غیرمتمرکز) در نیروهای مسلح هر کشور گردیده تا مدیریت و فرماندهی نظامی هماهنگ را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مقدور سازد. این سامانه با بهره­گیری از قابلیت­ها و امکانات موجود سعی دارد تا در ایجاد هماهنگی، همکاری و مشارکت در انجام فعالیت­های آفندی و پدافندی نیروهای مسلح، نقش مؤثر و تعیین ­کننده داشته باشد. محققین در این مقاله با هدف تبیین الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ­های آینده از طریق انجام پژوهشی کاربردی (تصمیم‌گرا) و توسعه‌ای (ارزش ‌افزایی) با روش آمیخته در یک جامعه ­آماری 50 نفره، بدنبال پاسخ به این سوال هستند که ابعاد و مولفه­های الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ­های آینده چیست. ماحصل مقاله، احصاء چهار بُعد فرماندهی و کنترل، مراقبت، رایانه و ارتباطات، اطلاعات شناسایی و الکترونیکی به همراه 31 مولفه زیرمجموعه در راستای تبیین الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ­های آینده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Command and Air Control Patterns in Future Wars

نویسندگان [English]

  • Mohsen Heidarien 1
  • Amir hoshang Khademdaghigh 2
1 PhD in Military Strategy Sciences of Nation Defense University
2 PhD in Military Strategy Sciences of Nation Defense University and Faculty Member in Satari University
چکیده [English]

The command and control system contribute to the creation of variety of networks, the centralized and the decentralized, in armies throughout the world so that they could manage and command them in sync at the time of either war or peace. This system is designated to procure efficient cooperation, fellowship and concordance among defense and attack armed forces with the current capacity and capabilities. The researchers delve into explanations of command patterns and air control in future wars with the help of applied and developing studies (decision making research and value creation) and  with mixed methods in population of 50 people, it aims at addressing the question of what factors involved in command patterns and air control. The findings, command and control, monitoring, computers and communication, electronic and recognition information, are extracted with 31 sub-components in response to the command patterns and air control in future wars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • Command and Control
  • Future War
  • Factor analysis