دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 7-168 

مقاله علمی- پژوهشی

1. آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

صفحه 7-38

ابراهیم ایجابی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مینایی؛ صفر فضلی؛ عین اله کشاورز


3. الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده

صفحه 67-95

محسن حیدریان؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


5. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه ج.ا.ایران

صفحه 125-152

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی