شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی به منظور برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، مدیر گروه مدیریت گردشگری و هتلداری/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

چکیده

در بسیاری از سازمان‌های پروژه محور، طرح­های برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها با اهداف تمرکز بر قابلیت‌های مرکزی، کوچک‌سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و  شفاف‌سازی هزینه‌ها دنبال می‌شود. تحقیق و توسعه را می‌توان به عنوان یکی از افزایش دهنده‌های تولید کل و بازدهی در صنایع دفاعی، به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه تلقی کرد. انتخاب همکاران تحقیق نوعی مسأله موجود در انواع موقعیت‌های عملی مانند برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه برای آینده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی است. ابتدا با مرور ادبیات این حوزه معیارهای اصلی و زیرمعیارهای هر یک در انتخاب شبکه همکاران تحقیقاتی شناسایی گردید. در این پژوهش33 شاخص در قالب 9 عامل مورد شناسایی و روایی محتوایی آنها توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد برازش قرار گرفت که در نهایت کلیه 33 شاخص تأیید و پذیرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها مشخص گردید که معیارهای کیفیت، مالی، تعهد، اطمینان و منابع سازمان پیمانکار به ترتیب بیشترین اهمیت را در ارزیابی‌ها به خود اختصاص می‌دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Effective Indexes on Defense Research Network for Outsourcing R&D in the Future

نویسنده [English]

 • Farzaneh Haji hassani
Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Economy, Faculty of Management and Economy.
چکیده [English]

In many Project driven corporations there are many outsourcing plans. The growth in outsourcing, in particular human resource (HR) outsourcing, has been triggered by the enduring efforts of organizations to reduce costs, to focus on strategic issues, and to improve services to the employees.The existing literature only suggests that among the areas neglected in HR are the partnership quality and the impact of service quality on the success of HR outsourcing.These plans have some aims like miniaturization, achieving to best effectiveness, control and transparency. Research and Development is one of the effective factors on increasing total products and efficiency in defense industry, especially for Middle East countries. Selecting research cooperators is a problem in actual situations such as planning for future R&D. In this article we identify and analyze effective factors on selecting cooperators in research network. We use 33 indexes in 9 dimensions. Our method is factor analysis and we used of Smart PLS software.With using infrastructures equations Our findings accepted all of 33 factors. Moreover these factors had the most effect respectively: quality, finance, obligation,confidence and contractor organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • outsourcing
 • research network cooperators
 • defense industry
 • structural equations
 • ابطحی، معصومه السادات. (1395). بررسی راهبرد برون سپاری اقلام بلااستفاده خدمتی در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی مرکز فروش ناجا) ، فصلنامه علمی- ترویجی اندیشه آماد، 57 (7): 85-51.
 • آذرلی، آرمان. و آرمون، آرش. (1398). مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت ساز صنعت دفاعی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 75 (17): 144-125.
 • ایزدی، مصطفی.، کیانی، سورنا. و دولتشاه، بهروز. (1398). راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه علم و فناوری، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 75 (17): 56-33.
 • باقرزاده آذر، محمد. و دری، بهروز. (1389). به کارگیری ANP جهت انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین، مجله مدرس علوم انسانی- پژوهش های مدیریت در ایران، 4 (14): 47-27.
 • باقری، مسلم.، ابراهیمی، ابوالقاسم. و کیانی، مهرداد. (1394). طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون‌سپاری فعالیت‌ها (مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهان)، نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، 3 (9): 166-137.
 • توفیق، علی اصغر.، قاضی­زاده فرد، سید ضیاءالدین. و رجبی مسرور، حسن. (1394). معرفی چارچوب تصمیم­گیری برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعة دفاعی، فصلنامه راهبردی دفاعی، 52 (13): 86-53.
 • جعفری اسکندری، میثم. و مقدم شبیلو، ندا. (1398). طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند محصولی احتمالی با در نظر گرفتن تخفیف و حل به کمک الگوریتم کرم شب تاب با رمز گشایی بر پایه اولویت، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 1 (16): 49-29.
 • خمسه، عباس. و دری، علیرضا. (1391). ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک صنایع دفاعی، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.
 • خمسه، عباس. و شفقت، سبکتگین. (1390). ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در صنایع فلزی با مدل نیاز فناورانه تحقیق موردی سازه­های فلزی یاسان، فصلنامه تخصصی پارک­­ها و مراکز رشد، 27 (7): 71-61.
 • خمسه، عباس. و قضاتی، حمید. (1393). سنجش و تحلیـل توانمنـدی‌هـای فناورانـه صـنایع تجهیـزات سـنگین (تحقیق مـوردی: شرکت هپکو)، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی،  22 (11): 8-1.
 • خمسه، عباس.، رجبی، مهدی. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی مؤثر بر برون سپاری پروژه های R&D در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 2 (4): 86-63.
 • دهقانی پوده، حسین. چشم براه، محسن. ترابی، حسن. کریمی گوارشکی، محمد حسین. و حسنوی، رضا. (1396). تعیین و اولویت­بندی شاخص­های مؤثر بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه­های پیچیده (مورد مطالعه: سازمان صنایع هوایی)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5 (3): 168-139.
 • شهبازی، میثم. و کیانی­فر، فرهاد. (1395). طراحی نوعی سیستم خبره برای برون­سپاری در سازما‌ن‌های حاکمیتی، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشکاه تهران، 3 (8): 590-567.
 • طهماسبی، حمزه امین.، توکلی مقدم، رضا. و نجفی، سید اسماعیل. (1395). ارائه‌ی مدل تلفیقی DEA/IAHP  به منظور ارزیابی پیمانکاران صنایع ساخت‌وساز با وجود داده‌های نادقیق، مدیریت تولید و عملیات، 2 (7): 216-199.
 • عصاری، محمد حسین.، خمسه، عباس. رادفر، رضا. و شادنوش، نصرت الله. (1398). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر توانمندی­های مدیریت پروژه­های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوا فضا، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 12 (4): 141-109.
 • عیسایی، حسین. بیطرف، احمد. و مردانی کرمانی، ابراهیم. (1389). برون­سپاری راهبردی موثر برای اصلاح و بهبود الگوی مصرف در آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، 29 (8): 102-81.
 • قاضی­زاده فرد، سید ضیاءالدین. و اتابکی، محمد سعید. (1391). معرفی الگوی برون­سپاری در سازمان­های نظامی، فصلنامه راهبردی دفاعی، 39 (10): 195-153.
 • کزازی، ابوالفضل.، الفت، لعیا. و بهرامی، ابوالفضل. (1393). انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب برای برون­سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و بر مبنای مدل (BOCR) مورد مطالعه: شرکت آذین‌تنه، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 35 (12): 60-27.
 • کلانتری، نادیا. و شایان، علی. (1390). چارچوب انتخاب پیمانکار مناسب در برون­سپاری درون مرزی و برون مرزی، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 2 (1): 82-63.

 

 • Abdul-Halim, H.A. Ahmad. N.H, Ramayah, T. & Hanifah, H. (2014). Human Resource Outsourcing Success: Leveraging on Partnership and Service Quality, Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 2 (1): 107-125.
 • Araz, C. Pinar, M.O. & Iren, O. (2007). An integrated multi criteria decision making methodology for outsourcing management, Computers & Operation Research, 34(12): 3738-3756.
 • Barthelemy, J. (2003). The seven deadly sins of outsourcing, Academy of Management Executive,17(2).
 • Berchicci, L. (2013). Towards an open R&D system: internal R&D investment, external knowledge acquisition and innovative performance, Research Policy, 42 (1): 117–127.
 • Bertrand, O. & Mol, M.J. (2013). The antecedents and innovation effects of domestic and offshore R&D outsourcing: the contingent impact of cognitive distance and absorptive capacity, Strategic Management Journal, 34 (6): 751–760.
 • Bettis, R.A. Bradley, S.P. & Hamel, G. (1992). Outsourcing and industrial decline, Executive 6(1): 7–22.
 • Bui, Q. N. Ezekiel, L. & Olayele, A. (2019). Exploring complexity and contradiction in information technology outsourcing: A set-theoretical approach, at https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.07.01.
 • Chen C. Ching-T.L. & Sue-F, H. (2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection, International Journal of Production Economics, 102(2): 289-301.
 • Choy, K.L. Victor, L. & Lee, W.B. (2002). An intelligent supplier management tool for benchmarking suppliers in outsources manufacturing, Expert Systems with Applications 22(3): 213-224.
 • Delen, G.P.A.J. R.J. Peters, C. Verhoef. & S.F.M. Van Vlijmen. (2019). Foundations for measuring IT-outsourcing success and failure, Journal of Systems and Software, 156(5): 113-125.
 • Ellarm, L.M. & Wendy, L.T. (2008). Offshore Outsourcing of Professional Services: A Transaction Cost Economics Perspective, Journal of Operations Management, 578(2): 1-16.
 • Faeza, F. Ghodsypour, S. & O’Brien, C. (2007). Vendor selection and order allocation using an integrated fuzzy case-based reasoning and mathematical programming model, International Journal of Production Economics, 121(2): 395-408.
 • Fornell, C. & & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error, Journal of Marking Research, 18(1).
 • Hafeez, K. Malak, N. & Zhang, Y. (2007). Outsourcing non-core assets and competences of a firm using AHP, Computers and Operations Research, 34(12): 3592-3608.
 • Hartly, K. (2002). Military Outsourcing: UK Experience, Director Center for Defiance Economics, University of York.
 • Hauser, T. (2011). Insourcing and Outsourcing for U.S. Department of Defense IT Projects: A Model, The Industrial College of the Armed Forces, Washington, and National Defense University.
 • Helfat, C.E. (1994). Firm specificity in corporate applied R&D, Organization Science, 5(2): 173–184.
 • Isiklar, G. Alptekin, E. & Buyuyozkan, G. (2007). Application of a hybrid intelligent decision support model in logistic outsourcing, Computers & Operation Research 34(12): 3701-3714.
 • Kedia, Ben L. & Debmalya, M. (2009). Understanding offshoring: A research framework based on disintegration, location and externalization advantages, Journal of World Business, 44(3): 250-261.
 • Khalfan, A.M. & Tom, G. (2001). Empirical Investigation of the IS/IT Outsourcing Practices in the Kuwaiti Private Sector, Public Authority for Applied Education and Training.
 • Liou, J.J.H. & Yu-T, C. (2010). Developing a hybrid multi-criteria model foe selection of outsourcing providers, Expert Systems with Applications, 37(5):3755-3761.
 • Magnani, G. Antonella, Z. & Roger, S. (2019). The dynamics of outsourcing relationships in global value chains: Perspectives from MNEs and their suppliers, Journal of Business Research, 103: 581-595. 
 • Munjal, S. Ignacio, R. & Sumit, K. K. (2018). Offshore outsourcing and firm performance: Moderating effects of size, growth and slack resources, Journal of Business Research, 103(27): 484-494.
 • Nieto, M.J. & Rodrı´guez, A. (2011). Offshoring of R&D: looking abroad to improve innovation performance, Journal of International Business Studies, 42 (3): 345–361.
 • Olson, D. (2006). Evaluation of ERP outsourcing, Computers & Operations Research, 34(12): 3715-3724.
 • Pe´rez-Lun˜ o, A. & Valle-Cabrera, R. (2011). How does the combination of R&D and types of knowledge matter for patent propensity? Journal of Engineering and Technology Management, 28 (1/2): 33–48.
 • Sang, Y.H. & Sung, J.B. (2014). Internalization of R&D Outsourcing: An Empirical Study, International Journal of Production Economics, 150: 58-73.
 • Sharif, N. (1995). The Evolution of Technology Management Studies-Techno economics to Technimetrics, Technology management, 3(2): 113-148.
 • Un, C.A., & Alicia, R. (2017). Learning from R&D Outsourcing vs. Learning by R&D Outsourcing, Technovation, 72-73: 24-33.
 • Weigelt, C. (2009). The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance, Strategic Management Journal, 30(6): 595–616.
 • Yuan, Y. Zhaofang, C. Fujun, L. & Hao, W. (2019). The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model, International Journal of Production Economics,219(5): 54-65.
 • Zhu, W. Stephen, C.H.Ng. Zhiqiang, W. & Xiande, Z. (2017). The role of outsourcing management process in improving the effectiveness of logistics outsourcing, International Journal of Production Economics, 188(4): 29-40.
 • Zitkiene, R. & Ugne, B. (2015). The management model for human-resource outsourcing among service companies, Intellectual Economics, 9(1): 80-89.