طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاعی ملی

3 کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، دانشگاه صنعتی تبریز

4 دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در نسل جدید نبردها و در میدان‌های منازعات آینده، سرعت عمل بالا و پشتیبانی سریع و دقیق منابع و تجهیزات به‌واسطه پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی از عوامل اصلی موفقیت محسوب می‌شوند. در این تحقیق تلاش گردیده با استفاده از مدل‌های ریاضی مکان‌یابی و همچنین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، مدلی علمی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در جنگ‌های آینده، ضمن در نظر گرفتن محدودیت‌هایی مانند طول مسیر و هزینه عملیاتی ارائه گردد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیمایشی بوده که از هر دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات و از روش هدفمند قضاوتی در مرحله نمونه‌گیری استفاده نموده است. در مسیر تحقیق در گام اول، شاخص‌های تأثیرگذار شناسایی و در سه محور: "سرعت جریان آمادی"،" امنیت مسیرهای پشتیبانی" و "امکان استقرار منابع و تجهیزات" با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و بهره‌گیری از نظرات خبرگان سازمانی وزن‌دهی می‌شوند. سپس اهمیت نسبی گزینه‌های بالقوه تحقیق با کمک فرماندهان و مدیران عملیاتی محاسبه می‌گردد و در ادامه مدل ریاضی مسئله با کمک داده‌های به‌دست‌آمده و روش‌های مکان‌یابی روی شبکه طراحی و ارائه می‌گردد. در انتها نیز با کمک چند سناریو طراحی‌شده و شناسایی 15 گزینه به‌عنوان کاندیدهای انتخاب مرکز آمادی (گره‌های شبکه) به تشریح مدل پیشنهادی و تحلیل نتایج حاصله می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a mathematical model for prediction of optimal supply centers in the future wars conditions

نویسندگان [English]

 • Naser Shahlaei 1
 • Mohsen Moradian 2
 • Ahmad Lotfi 3
 • Farhad Hadinejad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Due to existence of certain conditions and developing forces at the level in the future wars, accuracy and velocity of the preparation procedure have special importance and is very vital and therefore it is very important to select optimal place/site as a preparation center. Thus this investigation tries to represent a practical model to select optimal places of preparation centers using mathematical models and location finding and using suggestions of elites and military experts in addition to considering the situations like minimizing the length of route and cost of operation. The current study’s purpose is applied and by nature it is descriptive-survey in which library and field research have been conducted for data collection as well as using targeted judgement method has been used in sampling.  To achieve the goals in first stage, influential parameters have been identified and in the three phases: “velocity of preparation process”, “security of supportive routes”, and the possibility of establishment of equipment and sources will be calculated getting assistance from fuzzy hierarchal analysis and using elites’ opinions. Then the relative importance of the potential options of research is calculated by help of commanders and operational managers and at the next step the mathematical model of problem will be presented and designed through help obtained data and location models on the networks. Finally, using some designed scenarios and identifying fifteen options as selective candidates of supply center (network knots), the proposed model will be explained and the results will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply and Support
 • Future Wars
 • fuzzy Analytic Hierarchy Process
 • location model
 • منابع.

  • آقا طاهر، رضا و فلاح ززولی، محمد و زرافشار، مهرداد و جعفری، محسن (1394)، ارائه نقشه پهنه‌بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS، مطالعه موردی: علی‌آباد کتول استان گلستان، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره 95، صص 80-92.
  • تقوی گیلانی، مهرداد (1377)، مطالعه روش‌های آینده‌شناسی، طرح سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دفتر مطالعات.
  • جلالی، غلامرضا (1389)، طراحی الگوی آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل جهت نیل به توسعه پایدار امن؛ موردمطالعه منطقه شمال غرب ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
  • جی انکر، مایکل و دی بورک، کلینتون (1383). ره نامه منازعات آینده، مترجم: دانیالی، ماهنامه خلیج‌فارس و امنیت، شماره 42.
  • حسنی، عباس (1380)، آماد و اطلاع‌رسانی. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اطلاع‌رسانی نیروهای مسلح، تهران: ناشر اطلاع‌رسانی دانشگاه مالک اشتر.
  • حیدری، کیومرث، (1389) جنگ‌های آینده، تهران، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
  • حیدری، کیومرث، قمری، موسی‌الرضا، کلانتری، فتح‌الله (1393) راهبردشناسی جنگ‌های آینده (با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری)، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
  • دی تور، جیمز، ترجمان سید احمد ابراهیمی، ملکی فر، عقیل (2010)، آینده‌پژوهی به‌عنوان دانش کاربردی، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره 20.
  • رجبی، محمدرضا، منصوریان، علی و طالعی، محمد (1390) مقایسه روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP، AHP-OWH،Fuzzy AHP-OWH برای مکان‌یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز، مجله محیط‌شناسی، سال 37، شماره  ۵۷، صص 77-92.
  • رستمیان، محمد و نبیونی، سیروس و عباسی سمنانی، علیرضا (1393) آمایش و مکان‌یابی مراکز و استقرارگاه­های نظامی با رویکرد امنیتی- دفاعی (مطالعه موردی: ناحیه رویش هیرکانی)، اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، دانشگاه سمنان، صص 311-319.
  • روستایی، شهرام، فخری، سیروس و فتحی، محمدحسین (1392)، تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (مطالعه‌ی موردی: دامنه‌های غربی کوهستان سهند)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 3، صص 209-228.
  • زنجیرانی، رضا و داوری، سهیل (1385). طراحی سیستم‌های صنعتی (مکان‌یابی تسهیلات)، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • صالحی، راشد (1387)، لجستیک درنبرد ناهمتراز. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • صالحی، سید مهدی (1375)، شناخت آماد، مقالات برگزیده نخستین سمینار آماد و کاربرد آن در سازمان. تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
  • عصاریان نژاد، حسین و قرائی آشتیانی، محمدرضا (1391)، سامانه آمادی دفاع همه‌جانبه در منازعات آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دوازدهم، شماره 50، صص 177-216.
  • فتحی، محمدحسین (1389)، تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان‌گزینی مراکز نظامی با استفاده از RS& GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.
  • مقیمی ابراهیم، یمانی مجتبی، بیگلو، جعفر، مرادیان، محسن و فخری، سیروس (1391)، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز (با تأکید بر مکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی) فصلنامه مدیریت نظامی، 48، 12، 77-112.
  • مک نایر (1382)، جنگ ناهمگون، مترجم: تمنایی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، انتشارات دوره عالی جنگ.
  • منشادی، محمدعلی (1390)، ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه‌های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل. فصلنامه مدیریت نظامی، سال یازدهم, شماره 43، صص 135-164.
  • مؤمنی، منصور و جعفرنژاد، احمد و صادقی، شکوفه (1390)، جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 3، شماره 6، صص 129-148.
  • ناظمی قدیری، امیری (1385)، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا، مرکز صنایع و معادن، تهران.
  • نصیری، محمدرضا (1388)، ارائه مدل مکان‌یابی مراکز حساس و حیاتی با توجه به اصول پدافند غیرعامل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع.
   • Azadeh, A. Ghaderi, S.F. Maghsoudi, A (2008). Location Optimization of solar plants by an integrated hierarchical DEA PCA approach, Energy Policy, 36, 3993-4004.
   • AL-Shalabi et al (2006), GIS based Multi criteria Approaches to Housing Site suitability assessment.
   • Banai, K (1989), a New Method for Site Suitability Analysis: An Analytical Hierarchy Process, Environmental, 13, 6, 693-785.
   • Bondy, j. A and Murty, U. S. R (2008). Graph Theory. Berlin: Springer.
   • Boswell, C and Cannon, Sh (2012), Introduction to nursing research. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers.
   • Burkard, R.E and Cela, E and Dollani, H (2000), 2-median in trees with pos/neg weights. Discrete Applied Mathematics, 105, 51-71.
   • Chang, D (1996), Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal ofOperational Research, 95, 649–655.
   • Cheng,Y. K and Kang, L.Y and Lu, C, H (2010). The pos/neg-weighted 1-median problem on tree graphs with subtree-shaped customers. Theoretical Computer Science, 411, 1044-1038.
   • Christopher O. Bowers (2012), Identifying Emerging Hybrid Adversaries, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle-PA, Parameters, pp 40 – 41.
   • Dollani, H (2001), Location Problems on Networks with Positive and Negative Vertex Weights, Ph.D Thesis. Graz University of Technology.
   • Fakhri, M (2000), Land Suitability Analysis for Site Selection Military Logistics Bases Using Geographical Information Systems, Thesis of Master Degree, School of Science and Humanist Literature, Supervisor Pahizgar, A., Tarbiat Modarres Univercity. (in Persian).
   • Fakhri, M and Jalali Nasab, A (2010), the Military Applications of Geographic Information Systems, National Conference on Geographic Information Systems GIS, Information and Communication Technology and Society, April, Tehran. (in Persian).
   • Frank G. Hoffman (2007), Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington – Virginia, December, p. 27.
   • Gade, D. Pohl, E.A (2011), The reliable facility location problem: formulation, heuristics, and approximation algorithm, journal on computing, 23, 3, 470-482.
   • Hakimi, S. L (1964), Optimum location of switching centers and the absolute centers and medians of a graph. Operations Research, 12, 450- 459.
   • James N. Mattis and Frank Hoffman (2005), Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, U.S. Naval Institute, Proceedings Magazine, p. 2.
   • Mahdinezhad, M and Hatami, H (2010), Mode of Use GIS in Defence Forces, National Conference on Geographic Information Systems GIS, Information and Communication Technology and Society, April, Tehran. (in Persian).
   • Mendoza, Guillermo, Alan B. haAnderson, George Z. Gertner (2002), Integration Multi Criteria Analysis and GIS for Land Condition Assessment, Part II, Allocation for Military Training Area, Journal of Geographic Information and Decision Analysis, 6, 1, 17-30.
   • Mirchandani, p (1990), Discrete Location Theory: The p-median problem and generalizations. New York: Wiley.
   • Mulavi, A (2000), Site Aselection a Division of Operations in an Attack Using GIS and Remote Sensing (Case Study: the Zaviye), Remote Sensing and GIS, School of Science and Humanist Literature, Tarbiat Modarres Univercity. (in Persian).
   • Nurani, H (2005), Military Bases Location Modeling Using Geographic Information Systems GIS and Analytical Hierarchy Process AHP, National Conference on Geographic Information Systems, Information and Communication Technology and Society. (in Persian).

  Onwuegbuzie, A. J and Collins, K. M. T (2007), A typology of mixed methods sampling designs in social science research. Qualitative Report, 12(2), 281-316.