کلیدواژه‌ها = پیشران
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1399، صفحه 63-86

10.22034/dfsr.2021.521717.1459

فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری؛ محمد مهدی؛ سمانه محمد پور


2. تبیین مهم‌ترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 5، شماره 16، بهار 1399، صفحه 63-87

10.22034/dfsr.2020.127467.1389

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


4. تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 87-107

امید وقوفی؛ علی اصغر قاسمی؛ ابراهیم حاجیانی


5. تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-26

حسین مینایی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسین دهقان؛ فروزنده جعفرزاده‌پور