نویسنده = علی اصغر پور عزت
تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 93-117

10.22034/dfsr.2020.130219.1404

عباس سلیمانی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی


تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 73-105

آرمین فیروزپور؛ علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ غلامرضا کاظمیان


ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 103-128

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ بهرام سرمست


مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری


آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 141-166

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمدرضا حافظ نیا