نویسنده = علی اصغر پور عزت
تعداد مقالات: 6
1. تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1399، صفحه 93-117

10.22034/dfsr.2020.130219.1404

عباس سلیمانی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی


3. تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 73-105

آرمین فیروزپور؛ علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ غلامرضا کاظمیان


4. ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 103-128

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ بهرام سرمست


5. مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری


6. آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 141-166

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمدرضا حافظ نیا