کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 7-39

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

نادر جوانی؛ فتح الله کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی