تحلیل روند فناوری‌های خودرویی نیروهای مسلح ج.ا ایران در حوزه تحرک در رزم زمینی و شناسایی چشم اندازهای علم و فناوری مرتبط با آن در سطح منطقه و جهان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع دانشگاهی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارمند علمی مجتمع دانشگاهی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در پژوهش حاضر به شناسایی رویکرد سازمان­ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در فرآیند طراحی و ساخت نمونه­های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی پرداخته شده است. بدین منظور؛ فرآیند گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق با بهره­گیری از اطلاعات و مدارک موجود در منابع با استفاده از راهبرد مطالعات تطبیقی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش آمار توصیفی (درصد فراوانی) و مدل سری زمانی انجام شد. نتایج نشان می­دهد که رویکرد کیفی فرآیند طراحی و ساخت نمونه­های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با رویکرد کلی این فرآیند در سطح جهان، از انطباق مناسبی برخوردار است و در بیشتر موارد (از لحاظ کمی و کیفی) نسبت به کشورهای گروه دوم جهان، از جایگاه و رشد  بالاتری برخوردار بوده و آنها را پوشش می­دهد. همچنین رویکرد اصلی سازمان­ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتی‌که به عنوان یک واحد یکپارچه در نظر گرفته شوند، دستیابی به چشم انداز ارتقاء و بروزرسانی قدرت آتش خودرو و استفاده از این چشم انداز در فرآیند طراحی و ساخت نمونه­های تانک اصلی میدان نبرد، نفربر زرهی و توپ خودکششی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Automotive Technology Trends of the Islamic Republic of Iran’s Armed-Force in Movement Field of Land Warfare and Identification of Scientific-Related Perspective in the Middle-East and Worldwide Territories

نویسندگان [English]

 • Saeid Kheradmand 1
 • Mehrdad Rasoulimoghadam 2
1 Assistant Prof. in Mech. Dept., MUT, Shahinshahr, Iran
2 Mech. Dept., MUT, Shahinshahr, Iran
چکیده [English]

In this present work, the approach of industries and research center of Armed-Force Islamic Republic of Iran and other countries in all over the world at the design and production of a variety of military equipment, related to ground motor vehicles, have been studied. Data collection and analysis were performed with comparative studies and descriptive statistics method (percent frequency), respectively. The results show that the Iran’s qualitative approach in this area compared to its global approach and the developing countries of the world, has a good fit and a higher position, respectively. The main approach of Armed-Force Islamic Republic of Iran is to get the vision of improvement and updating of fire power of vehicle and the usage of this vision in design procedure and production of main battle tanks, armor personal carriers, and self-propelled guns. The main approach of Armed-Force Islamic Republic of Iran is to get the vision of improvement and updating of fire power of vehicle and the usage of this vision in design procedure and production of main battle tanks, armor personal carriers, and self-propelled guns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ground motor vehicle equipment
 • Comparative studies
 • Trend analysis
 • Science and technology
 • Islamic republic of Iran
 • · انصاریان، حسین. (1388). نهج البلاغه امیرالمؤمنین امام علی (ع)، نامه 62. قم: دارالعرفان.
 • · تقوی‌گیلانی، ‌مهرداد. و غفرانی، ‌محمد‌باقر. (1379). آینده­پژوهی: مطالعات و روش­های آینده‌شناسی. فصلنامه رهیافت، 22(1): 65-73.
 • · عباسی، علی اصغر. ساکن، حسام. و بهرامی، محسن. (1393). تحلیل تاثیر روند در آینده پژوهی. سومین همایش ملی آینده­پژوهی.
 • · فرشادفر، ابراهیم. اردوباری، ژوبین. و رهایی، امین. (1390). تحلیل و پیش­بینی تقاضا با رویکرد پویایی­های سیستم. نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران.
 • · فرمانده کل قوا در دیدار با جمعی از فرماندهان، کارکنان و خانواده های شهدای ارتش، مورخه 30/01/1394.
 • · فرمانده کل قوا در دیدار با دست­­­اندر­کاران راهیان نور، مورخه 16/12/1395.
 • · فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده­های آنان، مورخه 15/07/1394.
 • · فرمانده کل قوا در دیدار با مسئولان و متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مورخه 10/06/1395.
 • · فرمانده کل قوا در ششمین دوره فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین (ع)، مورخه 29/08/1368.
 • · فرمانده کل قوا در مراسم بیعت جمع کثیری از بسیجیان نمونه، مورخه 06/06/1368.
 • · قیصری، نوراله.و خضری، احسان. (1395). سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران: بررسی اسناد کلان. رهیافت انقلاب اسلامی،10(37): 57-74.

 

 • · Aljeeran, C., Isa, K., Adcock, R., & Hameed, A. (2016). Application of system engineering by armored vehicles manufacturers in developing countries. Paper presented at the 2016 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE).
 • · Connors, S. (2015). Jane's Land Warfare Platforms: Logistics, Support & Unmanned 2015-2016: Yearbook: Ihs.
 • · Connors, S., Foss, C.F., & Kemp, D. (2014). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2014-2015: Logistics, Support & Unmanned: Jane's Information Group.
 • · Cordesman, A.H. (1999). Iran's Military Forces in Transition: Conventional Threats and Weapons of Mass Destruction: Praeger.
 • · Cordesman, A.H., & Kleiber, M. (2007). Iran's Military Forces and Warfighting Capabilities: The Threat in the Northern Gulf: Praeger Security International.
 • · Foss, C.F. (2015a). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2015-2016: Armoured Fighting Vehicles: Ihs.
 • · Foss, C.F. (2015b). Jane's Land Warfare Platforms: Armoured Fighting Vehicles 2016/2017: Yearbook: Jane'S Information Group.
 • · Foss, C.F., & Stickland, R. (2012). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2012 - 2013: Systems Upgrades: Ihs Global Incorporated.
 • · James O'Halloran, S. (2015). Jane's Land Warfare Platforms: Artillery & Air Defence 2016/2017: Yearbook: Ihs Jane's.
 • · James O'Halloran, S., & Foss, C.F. (2014). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2014-2015: Artillery & Air Defence: Jane's Information Group.
 • · Kemp, D. (2015). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2015-2016: Logistics, Support & Unmanned: Ihs Jane'S.
 • · Michael, Eisent, & Geoffrrey, Kemp. (1996). Iran's Military Power: Capabilities and Intentions: The Washington Institute.
 • · Olson, Erik A. (2016). Iran’s Path Dependent Military Doctrine. Strategic Studies Quarterly, 10(2): 63-93.
 • · Peter Lock, M.B., Brzoska, R.D.P.S.M., Brzoska, M., Lock, P., Institute, Stockholm International Peace Research, & fredsforskningsinstitut, Stockholms internationella. (1992). Restructuring of Arms Production in Western Europe: Oxford University Press.
 • · Portnoi, P., & Foss, C.F. (2013). IHS Jane's Land Warfare Platforms 2013-2014: Armoured Fighting Vehicles: Ihs Global Incorporated.
 • · Schahgaldian, N.B., Barkhordarian, G., Corporation, Rand, & Justice, Institute for Civil. (1987). The Iranian Military Under the Islamic Republic: RAND.
 • · Singh, R.P., & Institute, Stockholm International Peace Research. (1998). Arms Procurement Decision Making: China, India, Isreal, Japan, South Korea and Thailand: SIPRI.
 • · Taylor, Claire. (2009). Iran: Conventional Military Capabilities: International Affairs and Defence Section.
 • · Ward, Steven R. (2014). Immortal, Updated Edition: A Military History of Iran and Its Armed Forces: Georgetown University Press.
 • · Wulf, H. (1993). Arms Industry limited. United States: Oxford University Press, New York, NY (United States).
 • · Zabir, S. (2011). The Iranian Military in Revolution and War (Rle Iran D): Routledge.