نویسنده = حسین ولی وند زمانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 31-54

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولی وند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


3. تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

دوره 2، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 141-166

کامل منیری؛ سید یحیی صفوی؛ محمد سهرابی؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدرضا حافظ نیا


4. آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 7-33

حسین ولی‌وند زمانی؛ حسین مینایی