بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

نیروی هوایی آمریکا از سال 1990 تاکنون بطور مستمر در بحران‌­های فراوانی در اقصی نقاط جهان به انجام عملیات پرداخته است؛ این روند از یکسو باعث خستگی و فرسودگی ناوگان فعلی نیروی هوایی شده و از سوی دیگر، گرایش نیروی انسانی با کیفیت به خدمت در نیروی هوایی آمریکا کاهش یافته و فرماندهان این نیرو را بر آن داشته است که در جهت فائق آمدن به این مشکل، اقدام به نوسازی ناوگان‌­های هوایی با هواپیماهای پیشرفته «اف-35» و «اف-22»، جایگزینی سوخت­‌رسان­‌های «کِی­‌سی-135» و «کِی­‌سی-10» با «کِی­‌سی-46» و بمب‌­افکن‌­های «بی-1» و «بی-2» با «بی-21» نمایند و با سیاست تعدیل استعداد نیروی انسانی، عمده اعتبارات را به‌سمت پروژه‌­های پروازی سوق دهند. این مقاله به‌دنبال کشف چالش‌­ها و مشکلات فراروی قدرت هوایی امریکا به روش توصیفی- تحلیلی در قالب کتابخانه‌­ای(اسنادی) و پیمایشی- میدانی به‌کمک آمار و اطلاعات مستخرجه و منتشر شده از منابع گوناگون طی سال­‌های 2021 – 2019 با تاکید بر برنامه­‌های بودجه‌­ای تخصیصی به نیروی هوایی و همچنین برگزاری جلسات خبرگی و توزیع پرسشنامه در یک جامعه متخصص و خبره در حوزه هوانوردی (به تعداد80 نفر) است. نتایج حاصل از تحلیل تحقیق نشان می‌­دهد که عوامل اثرگذاری همچون؛ قدمت بالا و هزینه‌­بَر بودن نگهداری و تعمیر ناوگان فعلی، پروژه‌­های در حال توسعه، عدم تامین اعتبار به‌موقع، طولانی‌شدن روند تولید محصولات و در نهایت عدم تحقق برنامه­‌های نوسازی، نیروی هوایی این کشور را در یک وضعیت پُراسترس و تنگنای راهبردی قرار داده و ضمن ایجاد شرایط مُبهم و چندگانه، توان رزمی نیروی هوایی آمریکا را بشدت کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate and Analysis of American Air Power, Upcoming Challenges and its Impact on the Territories of Influence of the Country

نویسندگان [English]

  • Aziz Nasirzadeh 1
  • Mohammad Reza Hafeznia 2
  • Ebrahim Roumina 3
  • Hossein Valivand zamani 4
1 PhD Student at Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor in political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Prof. in Strategic Management, AJA Command & Staff University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since 1990, the US Air Force has continuously conducted operations in many crises in the world; On one hand, this process has caused fatigue of the current fleet of Air Force, and on the other hand, the tendency of quality human resources to serve in US Air Force has decreased, and it has prompted the commanders to overcome this problem. Modernization of air fleets with advanced "F-35" and "F-22" planes, replacement of "KC-135" and "KC-10" refuelers with "KC-46" and "B-1" and "B-2" bombers with "B-21" and with the policy of adjusting the talent of manpower, direct most of the funds towards flight projects. This article seeks to discover the challenges facing the American air power in a descriptive-analytical way and survey/field with the help of statistics and information extracted and published officially from reliable sources during 2019-2021 with Emphasis on budget programs allocated to the Air Force, as well as holding expert meetings and distributing questionnaires in an expert community in the field of aviation or a statistical community of 80 people. The results of research analysis show that the influencing factors such as: "high age and costliness of maintenance of the current fleet, projects under development, failure to provide credit on time, prolongation of the production process and ultimately failure to fulfill the plan modernizations", has placed the air force of this country in a high-stress situation and a strategic bottleneck, which, while creating ambiguous and multiple conditions, has greatly reduced the combat power of the American air force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air power
  • United States Air Force
  • Air force

https://www.saffm.hq.af.mil/Portals/FY21/PROCUREMENT_/FY21AirForceAircraftProcurementVolI.