کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 31-60

10.22034/dfsr.2022.551327.1589

عباس روزبهانی؛ حسین شکوهی؛ نیک بخش حبیبی؛ جمال قیم