راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدیدات آتی حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی دشمن در افق چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء(ص)

چکیده

دشمن با بکارگیری حساسه‌های پیشرفته اطلاعات الکترونیکی (الینت) در پایگاه‌های مختلف نظامی از هوا، فضا، زمین، دریا و فضای سایبری کلیه فعالیت‌های سامانه‌های راداری آجا را رهگیری، شناسایی و موقعیت‌یابی می‌نماید. هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا در مقابله با تهدیدات رهگیری، شناسایی و موقعیت‌یابی توسط حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می‌باشد. این تحقیق کاربردی- توسعه‌ای، روش تحقیق آمیخته و روش انجام آن موردی- زمینه‌ای می‌باشد. قلمرو زمانی، وضعیت پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا و تحقیقات مربوط به تهدیدات از پنج سال قبل تاکنون و پیشنهاداتی برای افق ده سال آتی چشم انداز ارتش 1404 می‌باشد. قلمرو مکانی نیروهای آجا می‌باشد. جامعه آماری کلی هفتاد و چهار نفر که تعداد پانزده نفر از این جامعه به عنوان جامعه خبره می‌باشد. با استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی (قوت‌ها، ضعف‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها) احصاء و با استفاده از ماتریس SWOT جهت تدوین راهبرد و از نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره و نرم‌افزارTOPSIS  جهت تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی راهبردها استفاده گردید. در نتیجه پدافندغیرعامل الکترونیک راداری موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران و مصون‌سازی سامانه­های راداری و به عنوان یکی از بهترین راه‌های مقابله با تهدیدات حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Passive defense strategies for radar systems against future threats of enemy’s electronic information sensors

نویسندگان [English]

 • Seyed Abd-Ol-Rahim Moosavi 1
 • Mohammad Sepehri 2
1 Assistant Professor, Imam Ali University
2 Faculty member of Khatam al-Anbia Air Defense University
چکیده [English]

The enemy tracks, identifies and positions all the activities of the radar systems through the use of advanced Electronic Information Sensors (ELINT) at various military bases from the air, space, land, sea and cyberspace. The main purpose of research is to develop electronically passive defense strategies of radar army systems, in confronting threats of interpreting, identification and location of radar’s system enemy electronic intelligence (ELINT) sensors. The time domain is the status of army electronic passive defense radar and researches related to the threats until five years ago and proposals for the next ten years horizon for army 1404 horizon landscape. Geographic scope is the place mission of Khatam ol-Anbiya Air Defense Base, Ground, air and navy forces, and army headquarters. The total population are 74 and 15 members of the population are as a community of experts. Using expert method, environmental factors (strengths, weaknesses, threats and opportunities) were recognized, matrix SWOT was used to develop the strategy and multi-criteria decision software and the application TOPSIS were used to analyze and prioritize the strategies. In the end, the result of the research showed that electronic passive defense, increases deterrence, reduces vulnerability, continue vital activities, improves national sustainability, facilitates crisis management, and the safety of radar systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive defense
 • Radar Passive Defense
 • Signals Intelligence
 • Electronic Intelligence
 • Future Threats
 • آدامی، دیدوید. (1385). جنگ الکترونیک. ترجمه؛ نایبی، محمد مهدی. و حرمتی، علی. تهران: اتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
 • ایزدی، پیروز. (1393). اطلاعات نظامی. تهران: دانشکده فرمانده و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 •  بوالحسنی، خسرو. دری نوگورانی، حسین. بختیاری، ایرج. و سپهری، محمد. (1395). مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی، جلد سوم. تهران. انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا. (1391). مقدمه­ای بر مبانی نظری پدافند غیرعامل با رویکرد تهدیدات جدید. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام).
 • جلالی فراهانی، غلامرضا. هاشمی فشارکی، سیدجواد. (1389). پدافند غیرعامل در آیینه قوانین و مقررات. تهران: سازمان پدافند غیر عامل.
 • جلالی، علامرضا. (1391). چهار گفتار در باب پدافند غیرعامل. تهران: نشر محدث.
 • حسنی­اژدری، سید مجید. (1392). پدافند غیرعامل ارتباطی و الکترونیکی. نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه).
 • دهقان‌پور، مهدی. (1383). بررسی انواع رادارها و کاربردهای آن (پایان‌نامه). تهران: دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 • رزمخواه، محمدرضا. اسفندیاری، مسعود. و سپهری، محمد. (1387). بررسی تطبیقی و پایش تهدیدات فناوری­های جنگ الکترونیک هوایی و ترازیابی توان فناور‌ی­های جنگ الکترونیک هوایی دو کشور ایران و آمریکا و ارایه‌ی الگوی تحلیلی مناسب و استخراج فناوری‌ها و تجهیزات جنگ الکترونیک هوایی ایران و مستندسازی آن‌ها، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1395). سند راهبردی پدافند غیرعامل الکترونیک کشور. تهران.
 • سپهری، محمد .(1396). راهبـردهـای ‌پدافنـد ‌غیرعامـل سامانه‌هـای‌ ارتباطی و راداری آجا در مقابلـه با تهـدیـدات ناهمتـراز، از ناحیه‌ی حسـاسـه‌هـای اطلاعــات سیگنـالی دشمـن، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • سپهری، محمد. و پورابراهیم، علیرضا. (1393). دفاع سایبری در برابر شبکه جمع­آوری اطلاعات اشلون. دومین کنفرانس دفاع سایبری، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام).
 • ستاری‌خواه، علی. (1381). بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر سامانه جنگ­های الکترونیکی و تدوین استراتژی جنگ الکترونیک آجا، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ستاری‌خواه، علی. (1387). جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات سامانه‌های راداری ارتش آمریکا مستقر در خلیج فارس. تهران: شرکت جلوه‌ی صنعت.
 • شکوری، عزیز. و سپهری، محمد. (1394). مدیریت و هدایت اطلاعات سیگنالی. تهران: انتشارات دانشگاه هوایی.
 • صادق­نژاد، احمد. و حیدری، حسین. (1391). آشنایی با سامانه­های راداری جلد (1و2). تهران: انتشارات نهاجا.
 • عرفانی، اسماعیل. حسینی، سید احمد. و سعیدآوی، جبار. (1392). جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات سامانه‌های جنگ الکترونیک ارتش آمریکا مستقر در خلیح فارس. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • لونی، محمدرضا. (1391). تدوین راهبرد ملی پدافند غیرعامل درحوزه ارتباطات، تهران: دانشگاه عالی‌ دفاع ملی.