نویسنده = عباس خمسه
ارائه مدل راهبردی سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب‌وکارهای تجاری

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 121-153

10.22034/dfsr.2021.529131.1489

فروغ فراهانی فر؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب؛ رضا حسنوی آتشگاه