نویسنده = فتح الله کلانتری
راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 7-40

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

نادر جوانی؛ فتح الله کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


راهبردهای اجرای عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 157-180

10.22034/dfsr.2021.526799.1481

فتح الله کلانتری؛ عبدالعلی پورشاسب