نویسنده = حسن امیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 87-110

حسن امیری؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی


2. تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-107

مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ محمود غلامی کرین؛ حسن امیری؛ سیدعلی موسوی