تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 کارشناسی ارشد مدیریت آماد، دانشگاه هوایی شهید ستاری

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت سیستم دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

 محیط سازمان به یک محیط آشفته مبدل شده و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی در محیط سازمانی، آینده‌پژوهی را در مدیریت ضروری ساخته و بودجه‌ریزی به‌عنوان ابزار و عامل استراتژیک برای رویارویی با حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی مورداستفاده قرارگرفته است. انحراف فرآیند بودجه‌ریزی از مسیر دستیابی به اهداف اصلی سازمان و بروز خطا و اشتباه در تعیین زمینه‌های صرف منابع مالی مسئله‌ای است که در بسیاری از سازمان‌ها به یک مسئله حاد و دائمی تبدیل‌شده و بسیاری از مدیران و برنامه‌ریزان با سؤالاتی مانند چگونگی پیش‌بینی و تخصیص منابع و تعیین مجموعه عواملی که در زمان تدوین بودجه می‌بایست موردتوجه قرار گیرند، مواجه هستند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی است. بدین منظور بعد از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی گسترده، با بهره‌گیری از روش دلفی، تدوین و تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان بعد اقتصادی به‌عنوان مؤثرترین بعد و درباره اثرگذاری ابعاد فناوری، اسناد بالادستی، مدیریت استراتژیک سازمان و تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، به ترتیب و بافاصله‌ای کم، پس از بعد اقتصادی اجماع به عمل آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying effective requirements and factors on budgeting of defense organizations with future research approach

نویسندگان [English]

 • Mostafa Lotfi Jalalabadi 1
 • Mahmud Golami Karin 2
 • Hasan Amiri 3
 • Seyed Ali Mosavi 4
چکیده [English]

An organization environment has been changed to a disorderly environment; and complexity of decision and fundamental changes in organizational settings have made futurology as crucial in management; and budgeting as strategic instrument or factor have been used for encountering unpredictable accidents. The deviation of budgeting process from achieving basic organizational goals and appearance of mistakes in determining the areas of financial resource expenditure are issues that have become a difficult and permanent problems; thus many managers and planners face with questions such as how to forcast and allocate financial resources and how to determine the whole factors during budgeting process which must be taken into account. Accordingly, the main purpose of this research is to develop an appropriate theoretical framework for maximizing the effectiveness of budgeting process and avoding the deviations during budget development and implementation stages. For this purpose, after conducting library studies and wide field investigations and finally using Dephi method, developing and analyzing the questionnaire and performing interviews with authorities and experts resulted in determining the effective variables of futurology on budgeting and finally suggestions and strategies have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Budgeting
 • defense organizations
 • Futurology
 • منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  • احمدی، فضل اله، نصیریانی، خدیجه و اباذری، پروانه. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 8، 175- 185.
  • احمدی، نسیبه. (1388). معرفی و نقد و بررسی دلفی. نشریه علوم اجتماعی، شماره 22، صص 100 - 108.
  • احمدی، یوسف. (1384). تدوین استراتژی توسعه ناوگان هوایی نهاجا در 25 سال آینده. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • اسفندیاری صفا، خسرو، عظیمی، امجد، دهقان، حبیب ا... (1392)، آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 52، ص 90-125
  • اسلاتر، ریچارد. (1390). نواندیشی برای هزاره نوین (ملکی‌فر، عقیل و همکاران، مترجمان). تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
  • اویسی، والی. (1384). استراتژی ساخت، توسعه و به‌کارگیری شبیه‌سازهای پروازی در نیروهای مسلح ج.ا.ا و تأثیر آن بر آمادگی رزمی آجا. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • بهرامی، محسن. (1375). سیاست‌گذاری برای توسعه فناوری و اولویت‌بندی تحقیقات. فصلنامه رهیافت، شماره 12.
  • تبرایی، حمیدرضا؛ مظفری پور، احسان و عطایی، پدرام. (1382). آینده‌نگری فناوری در کشور ژاپن، گروه مطالعات فناوری رصد، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
  • حاجیانی، ابراهیم (پاییز 1386)، مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک، فصلنامه راهبرد، شماره 45.
  • حبیبی، نیک‌بخش. (1387). نقش فناوری اطلاعات در دفاع هوایی، مجموعه مقالات سومین همایش نبرد هوایی ناهمتراز، تهران، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
  • خزایی، سعید و الهی دهقی، ایرج. (1391)، عوامل موفقیت در آینده‌نگاری ملی، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات آینده‌پژوهی.
  • دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری. (1386)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 80.
  • ساده، صدرا؛ پیمان­خواه، صدف و مروتی، محمد. (1382). آینده‌نگری فناوری در کشور انگلستان، گروه مطالعات فناوری رصد، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
  • سرمد؛ زهره بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ دهم). تهران: نشر آگه.
  • شکوه‌فر، بنیامین، رحمانی هادی (1394)، بودجه‌ریزی عملیاتی پاسخی به نیازهای مدیریت نوین دولتی (درآمدی بر نظام حقوقی بودجه‌ریزی عملیاتی ایالات‌متحده آمریکا)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 39، 368-347
  • عباسپورثانی، کمال. (1382). تدوین اولویت‌های فناوری به روش آینده‌نگری برای فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
  • عظیمی، سیدعلی اکبر و همکاران. (1387). درآمدی بر آینده‌پژوهی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از تجارب کشورهای منتخب، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
  • فرتوکزاده، حمید، وزیری، جواد، (1392) عقلانیت‌های پایه در گذار به آینده، پژوهشکده اندیشه دفاعی
  • فرجوند، اسفندیار. (1394). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه. تهران: انتشارات سمت.
  • فردآر دیوید (1394)، مدیریـت استراتژیـک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائـیان)، تـهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • ملکی فر عقیل (1385)، الفبای آینده‌پژوهی، قابل‌دسترسی در سایت اینترنتی WWW.CIVILICA.COM
  • منطقی، محسن. (1390). آینده‌پژوهی: ضرورت آینده مطالعات فرهنگی و علمی. نشریه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1، 51- 68.
  • میر شاه ولایتی، نظری‌زاده، فرهاد، (1390). پویش محیطی. مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی ص 10.
  • میرکوشش. (1390). آینده‌نگری در روابط بین‌الملل نشریه روابط بین‌الملل، شماره اول.
  • میقانی، احمد. (1382). استراتژی توسعه یگان‌های شکاری نهاجا. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • هاشمی، غلامرضا و همکاران. (1389). طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه منابع انسانی (مورد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 6.

   

  منابع انگلیسی

   

  • Bhupatiraju, S. Nomaler, Ö. Triulzi, G. Verspagen, B. (2012). Knowledge flows analyzing the core literature of Innovation, entrepreneurship, and science and technology studies. Research Policy, 41 (7).
  • Benjamin H. Friedman, Justin Logan, (2012). Why the U.S. Military Budget is ‘Foolish and Sustainable
  Havas, Attila. (2003). Socio-economic and developmental needs: Focus of foresight programs, technology foresight for organizers. Ankara, Turkey.