کلیدواژه‌ها = مسئله تصمیم‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی یک مذاکره بین‌ دو کشور به کمک نظریه بازی‌ها و حل موضوع تصمیم‌گیری

دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 33-57

10.22034/dfsr.2021.529465.1491

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی