شبیه‌سازی یک مذاکره بین‌ دو کشور به کمک نظریه بازی‌ها و حل موضوع تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

مسئله تصمیم‌گیری در یک مذاکره بین‌المللی همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان، مسئولان و دیپلمات‌ها می‌باشد، زیرا تصمیم ‌نادرست یک دیپلمات موجب شکست در مذاکره می‌شود. نظریه بازی‌ها که توجه متخصصان علوم مختلف از جمله علوم سیاسی را به خود جلب کرده است، در تلاش است که ضمن ارایه بهترین راهبرد در چرخه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مسائل کلان تصمیم‌های اتخاذ شده را عقلانی‌تر و مفیدتر کند. بویژه، مذاکراتی که امروزه در حوزه‌ی روابط بین الملل اتفاق می‌افتد را می‌توان بر اساس نظریه بازی‌ها بررسی کرد و به توافق دست یافت. در این پژوهش روند کلی یک مذاکره  بین دو کشور را به کمک نظریه بازی‌ها شبیه‌سازی می‌کنیم. به بیان ساده‌تر، فرایند واقعی یک مذاکره را به کمک مجموعه‌ای از روش‌ها، مدل‌ها و ابزارهای ریاضی مشابه‌سازی می‌کنیم. در این راستا مذاکره را در چهار مرحله آماده شدن برای مذاکره، تبادل پیشنهادات، دستیابی به توافق و پایان مذاکره طبقه‌بندی می‌کنیم. مرحله آماده شدن برای مذاکره را با استفاده از مدل بازی‌های متناهی مدلسازی می‌کنیم و روش‌هایی جبری برای محاسبه عملکرد غالب، نمایه غالب و تعادل نش ارایه می‌دهیم. با توجه به نتایج گام اول، تبادل پیشنهادات را به کمک نمایش درختی بازی‌های پویا مدلسازی می‌کنیم. در مرحله سوم  با حل مدل‌های درختی با فرایند برگشت به عقب راهبردهای بهینه بازیکنان را بدست می‌آوریم. در مرحله پایان مذاکره شرایط دستیابی به توافق را بررسی خواهیم کرد. در نهایت فرایندی برای تصمیم‌گیری در یک مذاکره ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of a negotiation between two countries with the help of game theory and solving the issue of decision making

نویسندگان [English]

 • Saadoun Mahmoudi Nabikandi 1
 • Akbar Zare Chavoshi 2
1 Researcher, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of decision-making in an international negotiation is always one of the concerns of statesmen, officials and diplomats, because the wrong decision of a diplomat leads to failure in the negotiation. Game theory, which has attracted the attention of experts in various sciences, including political science, tries to make the best decisions in the decision-making and policy-making cycle on major issues to make decisions more rational and useful. In particular, the negotiations that are taking place today in the field of international relations can be examined on the basis of game theory and an agreement can be reached. In this research, we simulate the general process of a negotiation between the two countries with the help of game theory. Simply put, we simulate the actual process of a negotiation using a set of mathematical methods, models, and tools. In this regard, we classify negotiation into four stages: preparation for negotiation, exchange of proposals, reaching an agreement, and ending the negotiation. We model the preparation phase for the negotiation using finite game models and provide algebraic methods for calculating dominant performance and Nash equilibrium. According to the results of the first step, we model the exchange of suggestions with the help of dynamic game tree model. In the third stage, by solving tree models with the backward induction, we obtain the optimal strategies of the players. At the end of the negotiation, we will examine the conditions for reaching an agreement. Finally, a decision-making process in a negotiation is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Negotiation
 • Decision Problem
 • Game Theory
 • Nash Equilibrium
 • ابراهیمی، محسن.، آرغا، لیلا. روشنی، کلثوم. و امامی کلائی، معصومه. (1392). بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران: کاربردی از نظریه بازی ها، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 • اسماعیلی، سمانه.، حسن‌پور، حسن. و بیگدلی، حمید. (1399). برنامه‌ریزی الفبایی برای حل بازی امنیتی با عایدی‌های فازی و محاسبه راهبرد فریب بهینه، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 5 (16): 108-89.
 • افراشته، اسماعیل. و زارع چاوشی، اکبر. (1399). تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی، دوفصلنامه بازی جنگ، 2 (6): 154- 128.
 • بیگدلی، حمید. (1398). مدلسازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر، دوفصلنامه‌بازی‌جنگ، 2 (5): 23-7.
 • بیگدلی، حمید. و طیبی، جواد. (1397). روش برنامه‌ریزی ریاضی برای حل و مدل‌سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 3 (9): 56-35.
 • رضوی نژاد، سید امین. (1395). بررسی استراتژی های ایران و آمریکا در پسابرجام براساس نظریه بازی‌ها، پژوهشنامه علوم سیاسی، 11 (3): 148-125.
 • Banks, J., Carson,   S. Nelson, B. L. & Nicol, D. (2010).  Discrete-Event System Simulation, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
 • Berwanger, D. (2011). Introduction to Strategic Games.
 • Bigdeli, H., Hassanpour, H. & Tayyebi, J. (2018). Constrained Bimatrix Games with Fuzzy Goals and its Application in Nuclear Negotiations, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 8 (1): 81-110.
 • Carbonell-Nicolau, O. (2021). Equilibria in infinite games of incomplete information, International Journal of Game Theory, 50: 311–360.
 • Cox, D., Little, J. L. & O’SHea, D. (1997). Ideals, Varieties and Algorithems, Springer Verlag.
 • Daskalakis, C., Goldberg , P. W. & Papadimitriou, C. H. (2006). The Complexity of Computing a Nash Equilibrium. l. : Proceedings of STOC.
 • Greenhalgh, L. (2001). Managing strategic relationships: The key to business success.
 • Haywood, O. G. (1954). Military decision and game theory. 2 .
 • Haurie, A. & Krawczyk, J. K. (2000). An Introduction to Dynamic Games.
 • Judd, K. & Yeltekin, S. Y. (2010). Computing Equilibria of Dynamic Games, DOI: 10.1145/1807406.1807442.
 • Liu, N. (2015). Historical Uses of Game Theory in Battles during the World War II.
 • Robinson, T. W. (1970). Game Theory and Politics: Recent Soviet Views. Santa monica.
 • Sandholm, V. C. (2003). Complexity Results about Nash Equilibria.
 • Sturmfels, B. (2002). Solving Systems of Polynomials Equations, American Mathematical Society.