کلیدواژه‌ها = راهبرد نظامی
راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نظامی آمریکا

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 41-72

10.22034/dfsr.2023.562184.1647

عادل فرزانه؛ خسرو بوالحسنی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی؛ غلامرضا نصیرپور؛ حسین فیاضی؛ علی حیدر زارعی؛ مهدی صباغی