کلیدواژه‌ها = اردوگاه‌های غیر نظامیان
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی مسئله مکان‌یابی- مسیریابی در شرایط بحرانی با در نظر گرفتن امنیت مسیر

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 87-112

سکینه بیگی؛ الهام حسین زاده