نویسنده = ابوالقاسم گل خندان
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 77-102

ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی


2. پیش‌بینی میزان مخارج دفاعی ایران تا افق 1404؛ با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و PSO

دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 113-137

ابوالقاسم گل خندان؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی