شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک و شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه امام علی (ع) ، ایران ، تهران.

2 گروه فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت ، سازمان علوم تحقیقات اجا ، تهران ، ایران.

4 گروه اماد و پشتیبانی ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی، است. جامعه آماری این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از اساتید هیئت‌علمی گروه فیزیک دانشگاه‌های افسری ارتش، مدیران و کارشناسان سازمان علوم و تحقیقات ارتش که در زمینه فناوری رایانه کوانتومی در حال فعالیت می‌باشند. به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه نمونه، استفاده شده کل جامعه می‌­باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها پس از تجزیه‌وتحلیل آنها در ماتریس سوات مشخص شد که جایگاه راهبردی فناوری رایانه کوانتومی در منطقه محافظه کارانه قرار دارد. باتوجه‌به نتایج تحقیق می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از مهم‌ترین اولویت‌­های راهبردی لازم برای توسعه فناوری رایانه کوانتومی در ارتش عبارت‌اند از: نقاط ضعف عدم تناسب بودجه و مأموریت محوله در ارتش، در نقاط قوت تمرکز بر رشته‌های با کاربرد نظامی در ارتش، در فرصت­‌ها در امکان بهره‌برداری از امکانات مراکز پژوهشی در سطح ملی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of internal and external factors affecting the development of quantum computer technology in the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdi Gholampoor 1
 • Hossein Hedayati 2
 • Kamran Rezaei 3
 • Vahid Zeraati 4
1 Faculty of Basic Sciences, Imam Ali University, Tehran, Iran, Department of Physics and Chemistry
2 Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Iran, Tehran
3 Master of Management, Aja Research Sciences Organization, Tehran, Iran
4 Department of Relief and Support, Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research is being conducted to identify internal and external factors impacting the development of quantum computer technology in the Islamic Republic of Iran Army. The research method used in this study is descriptive-survey. There are 30 professors of physics departments at army officer universities, managers and experts of the army science and research organization who are working in the field of quantum computer technology in this study. As the sample community has a limited number of members, the whole community is used. Friedman's test and descriptive statistics were used to analyze the research data. After analyzing the findings in the matrix (SWOT), it was found that the strategic position of quantum computer technology is in the WO area. According to the results of the research, it can be concluded that the most important strategic priorities for the development of quantum computer technology in the army are: the weaknesses of the lack of appropriateness of the budget and assigned mission in the army, in the strengths of focusing on applied fields A soldier in the army saw opportunities in the possibility of exploiting the facilities of research centers at the national level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quantum technology
 • quantum computer
 • SWOT
 • ابراهیم ایجابی، فرهاد درویشی سه تلانی، حسین مینایی، صفر فضلی، عین الله کشاورز، (1398). آینده نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(14)، 7-34.  
 • آراستی، محمد رضا, پاک نیت, محمد. (1389).  طبقه‌بندی مدل‌های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر یک رویکرد فرایندی.   سیاست علم و فناوری.  3(1)، 15-1.  
 • حشمتی, میرمحمد, رحمانی, کمال الدین, فقهی فرهمند, ناصر. (1398).  ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا.  فصلنامه محیط زیست جانوری, 11(1), 343-352.  
 • سعید نائیه، سید نصیب االله دوستی مطلق، (1399). تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی، نشریه نشاء علم، 10(2)، 163-171
 • سید عیدالرحیم موسوی، محمد سپهری، (1396). راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدیدات آتی حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی دشمن در افق چشم انداز 1404، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 2(5)، 7-25.  
 • عابدین کریمی، علیرضا صادقی، (1399). چالش‌های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری‌های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده‌ها، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 24(95)، 11-27.  
 • قاسمی, حاکم, نصیرلو, سودابه.  (1400).  فناوری‌های نوظهور و تأثیر آنها بر تمدن نوین اسلامی.  فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی, 4(1), 1-40.  
 • گودرزی, غلامرضا, اجلالی, محمدمهدی. (1400).  تحلیل روندهای آینده فناوری‌های دفاعی در افق ده ساله.  آینده‌پژوهی دفاعی, 6(23), 37-57.  
 • مزرعه، خدیجه و باوی فرد، فریده و معرفی رمیله، محمد، 1398، کاربرد مکانیک کوانتوم در ساخت رایانه‌های کوانتومی، کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات، تهران،
 • نصیب الله دوستی مطلق، مهران فاضلی، (1400). طرح‌ریزی راهبردی رمزنگاری پساکوانتومی برای مقابله با تاثیرات رایانش کوانتومی بر روی رمزنگاری‌ها، نشریه فرماندهی و کنترل، 4(4)، 21-43.  

 

 • Anthony S (2011) First ever commercial quantum computer now available for $10 million, May 20, 2011. https: //www.    com/computing/84228-first-ever-commercial-qua ntum-computer-now-available-for-10-million.  Accessed 20 Nov 2020.  
 • Beeton, D.  , Phaal, R.  & Probert, D.  R.  , 2008.  Exploratory roadmapping for foresight.  International Journal of Technology Intelligence and Planning, 4(4), p.  398.  
 • Bray, O.  & Garcia, M.  L.  , 1997.  Technology roadmapping: the integration of strategic and technologyplanning for competitiveness.  Innovation in Technology Management.  The Key to Global Leadership.  PICMET ’97, pp.  25–28.  
 • Carayannis EG, Grigoroudis E, Campbell DF, Meissner D, Stamati D (2018) The ecosystem as helix: an exploratory theory-building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as quadruple/quintuple helix innovation models. R&D Manag 48(1): 148–162.  
 • Charles H.  Logical reversibility of computation.  IBM J.  Res.  Dev.  , 17(6): 525– 532, November 1973.  
 • Clark, P. , Staunton, N.  and Rogers, E.    Innovation  in technology and organization, Rutledge London.  
 • Danila, N.  Strategic evaluation and selection of R&D projects, R&D Management, 19, pp.  47-62.  
 • David Deutsch. Quantum theory, the church-turing principle and the universal quantum computer.    of the Royal Society of London.  A.  Mathematical and Physical Sciences, 400(1818): 97–117, 1985.  
 • David Elieser Deutsch. Quantum computational networks.    of the Royal Society of London.  A.  Mathematical and Physical Sciences, 425(1868): 73–90, 1989.  
 • David Z.  On quantum-mechanical automata.  Physics Letters A, 98(5–6): 249–252, 1983.  
 • Garcia, M.  & Bray, O.  H.  , 1997.  Fundamentals of Technology Roadmapping.  Distribution, 4205(April), p.  34.  
 • Gerdsri, N. , Kongthon, A.  & Vatananan, R.    , 2008.  Mapping the knowledge evolution and network of technology roadmapping (TRM) using bibliometric analysis.  PICMET: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings, (August 2013), pp.  2115–2132.  
 • Grimes RA (2020) Cryptography apocalypse: preparing for the day when quantum computing breaks today’s crypto. Wiley & Sons, Inc.  , New Jersey, pp 44–54.  
 • Guo C et al (2019) General-purpose quantum circuit simulator with projected entangled-pair states and the quantum supremacy frontier. Phys Rev Lett 123
 • Henry, A. (2021).  Understanding strategic management.  Oxford University Press.  ‏
 • Huggins R, Johnston A (2009) Knowledge networks in an uncompetitive region: SME innovation and growth. Growth Change 40(2): 227–259
 • Hughes, C. , Isaacson, J.  , Perry, A.  , Sun, R.    , Turner, J.  (2021).  Introduction to Superposition.  In: Quantum Computing for the Quantum Curious.  Springer, Cham.  
 • Hughes, C. , Isaacson, J.  , Perry, A.  , Sun, R.    , Turner, J.  (2021).  Introduction to Superposition.  In: Quantum Computing for the Quantum Curious.  Springer, Cham.  
 •   Eisert, M.  M.    Wolf, Quantum computing, in Computational Complexity: Theory, Techniques, and Applications, (Springer, Berlin/ Heidelberg, 2013), pp.    2388–2405.  
 • Kania EB (2018) China’s quantum future, September 26, 2018. https: //www.    com/articles/china/2018-09-26/chinas-quantum-future.  Accessed 12 Nov 2020.  
 • Katwala A (2020) Quantum computers will change the world (if they work). 05 March 2020.  https: //www.    co.  uk/article/quantum-computing-explained.  Accessed on 24 Apr 2020.  
 • Ketels CH, Memedovic O (2008) From clusters to cluster-based economic development. Int J Technol Learn Innov Dev 1(3): 375–392
 • Knight W (2018) Serious quantum computers are finally here. What are we going to do with them? https: //www.    com/2018/02/21/145300/serious-quantum-comput ers-are-finally-here-what-are-we-going-to-do-with-them/.  Accessed on 24 April 2020
 • Knight W (2018) Serious quantum computers are finally here. What are we going to do with them? https: //www.    com/2018/02/21/145300/serious-quantum-comput ers-are-finally-here-what-are-we-going-to-do-with-them/.  Accessed on 24 April 2020
 • Koenig, R. , 1999.  Science Blueprint Is High on Ideals, Light on Details.  Science, 285(5425).  
 • König, Harald, Martina F. Baumann, and Christopher Coenen.    "Emerging Technologies and Innovation—Hopes for and Obstacles to Inclusive Societal Co-Construction" Sustainability 13, no.  23: 13197.   
 • Kostoff, R.  & Schaller, R.  R.  , 2001.  Science and technology roadmaps.  IEEE Transactions on Engineering Management, 48(2), pp.  132–143.  
 • Kratsios M (2019) U.  CTO: how America achieved ‘quantum supremacy’, October 23, 2019.  https: //fortune.  com/2019/10/23/google-sycamore-quantum-computer-supremacy/.  Accessed 09 Nov 2020.  
 • Krelina, M. (2021).  Quantum technology for military applications.   EPJ Quantum Technology8(1), 24.  ‏
 • Krelina, M. (2021).  Quantum warfare: definitions, overview and challenges.   arXiv preprint arXiv: 2103.  12548.  ‏
 • Krelina, Michal. "Quantum technology for military applications.  " EPJ Quantum Technology 8.  1 (2021): 24.  ‏
 • Krupansky J (2020) The greatest challenges for quantum computing are hardware.
 • Laur I, Klofsten M, Bienkowska D (2012) Catching regional development dreams: a study of cluster initiatives as intermediaries. Eur Plann Stud 20(11): 1909–1921
 • Lefebvre C (2020) The Canadian ecosystem that supports quantum innovation, Aug 21, 2020. https: //quantumcomputingreport.  com/the-canadian-ecosystem-that-supports-quantuminnovation/.  Accessed 16 Nov 2020
 • Lele, A. (2021).  Global Investments.  In: Quantum Technologies and Military Strategy.  Advanced Sciences and Technologies for Security Applications.  Springer, Cham.  
 • Martonosi, M.   Roetteler, Next steps in quantum computing (2019),
 • McKinlay R. The UK can lead from the front in a brave new world.  https: //www.  newstates man.  com/sites/default/files/epsrc_supp_update_2019.    Accessed 08 Nov 2020.  
 • Meia Nouwens and Helena Legarda. China’s pursuit of advanced dual-use technologies.    Dec.  2018.  url: https: //www.  iiss.  org/blogs/research-paper/2018/12/emerging-technologydominance (visited on 09/30/2010).  
 • Minina, S.  , & Shklovskiy-Kordi, N.  E.  (2022).  Neuron quantum computers and a way to unification of science: A compendium of Efim Liberman's scientific work.  Biosystems, 104684.  ‏
 • Mishra H (2021) Wipro signs MoU with Tel Aviv University for research in quantum computing, January 6, 2021. https: //in.    yahoo.  com/wipro-signs-mou-tel-aviv-124726244.  html.  Accessed 21 Jan 2021
 • Munroe, Alan James (2014): Architecture for glass: the undeferred architecture of emerging technology. Toronto Metropolitan University.    
 • Nielsen MA, Chuang IL (2010) Quantum computation and quantum information (10th Anniversary Edition). Cambridge University Press, New York, p 8
 • Pagani, M. , 2009.  Roadmapping 3G mobile TV: Strategic thinking and scenario planning through repeated cross-impact handling.  Technological Forecasting and Social Change, 76(3), pp.  382–395.  
 • Paul Benioff. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by turing machines.  Journal of Statistical Physics, 22: 563–591, May 1980.  
 • Penchev, D. (2021).  SWOT analysis as a research method in pedagogy.   Педагогика93(5), 669-678.  
 • Porter, A.  et al.  , 2004.  Technology futures analysis: Toward integration of the field and new methods.  Technological Forecasting and Social Change, 71(3), pp.  287–303.  
 • Pritchard, J. , & Till, S.  (2014).  UK Quantum Technology Landscape 2014.   Defence Science and Technology Laboratory, DSTL/PUB75620.  ‏
 • Proctor, T. , Rudinger, K.  , Young, K.  , Nielsen, E.  , & Blume-Kohout, R.  (2022).  Measuring the capabilities of quantum computers.  Nature Physics, 18(1), 75-79.  ‏
 • Rader, M. & Porter, A.    , 2006.  FTA assumptions: Methods and approaches in the context of achieving outcomes.  In Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis.  pp.  28–29.  
 • RANCHHOD, Ashok. Marketing Strategies: A Twenty-first Century Approach.  1st edition.  Essex, UK: Pearson Education Limited, 2004.  279 p.  ISBN 0-273-65192-7.  
 • Ray K (2020) India plans mission on quantum technology to get super-secure communication, Jan 27 2020.
 • Raymer MG, Monroe C. The US national quantum initiative.  https: //iopscience.    org/article/ 10.  1088/2058-9565/ab0441/pdf.  Accessed 06 Nov 2020.  
 • Richard P.  Simulating physics with computers.  International Journal of Theoretical Physics, 21(6–7): 467–488, June 1982.  
 • Rieffel E, Polak W (2011) Quantum computing: a gentle introduction. The MIT Press, London, pp 1–4.  
 • Roger A (2020) Grimes, cryptography apocalypse: preparing for the day when quantum computing breaks today’s crypto. Wiley & Sons, Inc.  , New Jersey, p 50
 • Scott, G.  , 2000.  Critical technology management issues of new product development in high-tech companies.  Journal of Product Innovation Management, 17(1), pp.  57–77.  
 • Seth Lloyd. Universal quantum simulators.  Science, pages 1073–1078, 1996.  
 • Sharma M (2018) Decrypting China’s quantum leap. China J (The Australian National University) 80: 24–45
 • Sigurdson J (1980) Technology and science in the People’s Republic of China. Pergamon Press, Oxford, p vii
 • Vallance P. Building an ecosystem for breakthroughs.  file: ///C: /Users/idsa/Desktop/QT%20 investments/epsrc_supp_update_2019.    Accessed 8 Nov 2020
 • Vorwerk, Christian, et al. "Quantum embedding theories to simulate condensed systems on quantum computers.  " Nature Computational Science 2.  7 (2022): 424-432.  ‏
 • Wang, C. , Li, X.  , Xu, H.  , Li, Z.  , Wang, J.  , Yang, Z.  ,...  & Yu, H.  (2022).  Towards practical quantum computers: transmon qubit with a lifetime approaching 0.  5 milliseconds.  npj Quantum Information, 8(1), 1-6.  ‏
 • Whalen J (2019) The quantum revolution is coming, and Chinese scientists are at the forefront, August 19, 2019. https: //www.    com/elections/.  Accessed 11 Nov 2020
 • Williams J (2013) Quantum voltage standards. AccessScience, McGraw-Hill Education
 • Huang, L.  Qian and D.  Cai, "Analysis on the recent development of quantum computer and quantum neural network technology," 2022 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA), Dalian, China, 2022, pp.  680-684, doi: 10.  1109/ICAICA54878.  2022.  9844614.