مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه‌های نبرد آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2022.555602.1607

چکیده

بررسی ماهیت تهدید‎های سامانه‌ هواپیمای بدون سرنشین (UAS)، نتایج جنگ‎‌های اخیر در منطقه غرب آسیا، پیشرفت روزافزون فناوری‎‌های نظامی به‌ویژه ویژگی‎‌های تهدید‎های هوایی آینده ازجمله وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAVs)، لزوم توجه علمی و دقیق به مقوله پدافند هوایی را اجتناب‌ناپذیر نموده است. در این میان مقابله با سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین در زمان جنگ و صلح که امنیت ملی و نظامی، ایمنی عمومی و حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد، از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. پدافند هوایی دارای سه بعد  سامانه‎‌های کشف، شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه و سامانه‎‌های سلاح است که نقش اصلی را در عملیات دفاع هوایی به عهده دارند. هدف تحقیق تبیین مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین در نبردهای آینده است. تحقیق از نوع کاربردی – توسعه‌‎ای بوده و رویکرد آن آینده‌پژوهانه و از روش موردی– زمینه‌‎ای استفاده ‌شده است. در این تحقیق ابتداً تهدید‎های هواپیماهای بدون سرنشین مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مهم‎ترین مؤلفه‌ها و شاخص‎‌های بعد سامانه‎‌های کشف تبیین شده است. برای غنای بیشتر تحقیق با تعدادی از خبرگان حوزه پدافند هوایی مصاحبه گردید. در نهایت با شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‎‌های اثرگذار بر بعد کشف الگوی پدافند هوایی برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting drone detection and countermeasures in future battle scenes

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Mohammadi 1
  • Hossin Navadehtoopchi 2
  • Iraj Forozan 2
  • Hossine Shokohi 3
  • Ebrahim Ejabi 4
1 PhD Student in Department Of Army Staff and Command University
2 Assistant of Prof. in Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
3 Associate Prof. Of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
4 Assistant Prof. in AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investigating the nature of UAS threats, the results of recent wars in the West Asian region, the increasing development of military technologies, especially the characteristics of future air threats, including unmanned aerial vehicles (UAVs), the need for scientific attention And accurate to the category of air defense has made it inevitable. In the meantime, dealing with unmanned aircraft systems in times of war and peace, which endanger national and military security, public safety, and people's privacy, is of particular importance. Air defense has three dimensions: detection systems, integrated command and control network, and weapon systems that play the main role in air defense operations. The purpose of the research is to explain the factors affecting the detection and countering of drone systems in future battles. The research is of an applied-developmental type and its approach is prospective and the case-contextual method is used. In this research, the threats of unmanned aircraft are studied first, and then the most important components and indicators of detection systems are explained. To enrich the research, a number of experts in the field of air defense were interviewed. Finally, by identifying the components and indicators affecting the discovery of the air defense model, suggestions were made to deal with drones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Defense
  • Discovery
  • Systems to Deal with Unmanned Aircraft