سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه (گرایش خاورمیانه) دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

تغییرات رخ‌داده در سامانه نظم منطقه‌ای منجر به تشدید رویکردهای تقابلی عربستان با ایران شده است. تا جایی که امکان مواجهه نظامی عربستان با ایران با احتساب حالت‌های محتمل ذیل این نوع از مواجهه، بیشتر از قبل مورد تأمل تحلیل‌گران قرار گرفته است. بر این مبنا، این مقاله با روش سناریونگاری به سبک GBN کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سناریوهای مواجهه نظامی عربستان در قبال ایران کدام خواهد بود و چه عواملی بر شکل‌گیری این سناریوها موثر است. در این روش با تبیین عدم قطعیت‌های بحرانی از بین مهم‌ترین پیشران‌ها، مبنای سناریوها ترسیم می‌گردد. فرضیه مقاله بر این مبنا سامان یافته است که سه گونه تقابل مستقیم، نیابتی و تشدید منازعات فرقه‌ای در ایران می‌تواند از سوی عربستان دنبال شود. بررسی اهمیت و قطعیت پیشران‌ها بر مبنای منابع کتابخانه‌ای و هم‌چنین بهره‌مندی از نظرهای خبرگان، در چارچوب روش سناریونگاری، نشان داد که آینده جنگ یمن و تاب‌آوری ایران در مقابل فشارهای تحریم اقتصادی آمریکا و متحدانش، در تعیین رویکرد عربستان برای مواجهه نظامی با این کشور مؤثر بوده و می‌تواند مبنای رفتار نظامی آتی آن با ایران تا پایان ریاست‌جمهوری دوره اول ترامپ باشد. بر این مبنا، سناریوی ایجاد ناامنی و تشدید تروریسم در داخل، محتمل‌تر از جنگ مستقیم و نیابتی برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GBN scanning method Case study: Saudi Arabia's military action against Iran

نویسندگان [English]

  • hadi tajik 1
  • ehsan kiani 2
  • Saeed Sasanian 2
  • mahdi roohi 2
1 ihu
2 ihu
چکیده [English]

Changes in the regional order system have led to an intensification of the Saudi opposition to Iran's approach to the extent that the possibility of Saudi Arabia's military encounter with Iran, taking into account the likely states of this type of encounter, has been more than analysts contemptuous. Based on this, this paper attempts to answer the main question by using Schwartz scenario-scanning method and using the descriptive method to answer the main question: what are the likely scenarios about Saudi military confrontation with Iran and what factors affect the formation of these scenarios. The paper's hypothesis is based on the fact that three types of direct confrontation, proxy and sectarian warfare inside can be pursued by Saudi Arabia. The study of the factors, drivers, and their significance and certainty in the context of the scenario scenario showed that the future of the Yemeni war and the resilience of Iran to the economic pressures of the United States and its allies have been effective in determining the Saudi approach to military confrontation with the country and could serve as a basis for its future military conduct. The data of this paper have been collected from library sources as well as from expert opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabia
  • Iran
  • scenario
  • GBN method
  • civil war