توانمندی‌ آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و عضو هیئت علمی دانشگاه دافوس آجا

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

از وظایف دانشگاه‌های ارتش توانمندسازی کارکنان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور آینده است. توسعه آینده‌پژوهی در فرماندهان و کارکنان ارتش می‌تواند از طریق مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود یابد. با آینده‌پژوهی، از دل تغییرات امروز، واقعیات فردا متولد می‌شوند. توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان از عوامل انگیزشی در آموزش ضمن خدمت کارکنان می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان با آموزش ضمن خدمت پرداخته است. نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی–همبستگی و جامعه آماری، کارکنانی از ارتش که در ارتباط با آموزش کارکنان مسئولیت داشته و مشغول فعالیت می‌باشند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ترکیبی با ضریب پایایی 77/0 و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در مؤلفه درک مفهومی، 32/3، توانایی محاسباتی، 53/3، روحیه آینده‌نگری 44/3 و روش‌شناسی 49/3 می‌باشد، همچنین میزان آینده‌نگری مبتنی بر مدیریت زمان کارکنان 93/3 است که بالاتر از متوسط می‌باشند. ضریب همبستگی، آموزش ضمن خدمت و درک مفهومی، توانایی محاسباتی، روحیه آینده‌نگری و روش‌شناسی معنی‌دار می‌باشد. نظر به نقش کارکنان در توان رزمی ارتش و مطابق با نتایج به‌دست آمده از این پژوهش می‌توان با تقویت توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش موجبات بهره‌روی و اثربخشی و تحقق اهداف آموزشی ارتش را فراهم و در جهت بهبود و ارتقاء آمادگی رزمی، توان رزمی و قدرت دفاعی و بازدارندگی ارتش تلاش نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future Studies Potential Based on Time Management and In-Service education for Army Staff of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Narimany 1
 • Esmat Masudy 2
 • Nayereh Shah Mohammady 3
1 PhD Student in Islamic Azad University & Faculty member of Army Staff and Command University
2 Assistant Prof. in Islamic Azad University
3 Assistant Prof. in Faculty of Research Organization and Educational Planning
چکیده [English]

The ability of a time management based futures research is one of the motivating factors in the education process of in-service education for organizations such as the Islamic Republic of Iran's military. In this regard, the present study has investigated the relationship between future-time based on time management and in-service training of employees. The type of applied research is descriptive-correlation method and the statistical population of the army personnel who are responsible for the training of employees and are engaged in the activities. Data were collected using a combination of questionnaire with reliability coefficient of 0.77 and data analysis method at descriptive and inferential level using SPSS software.
The findings of the research show that the ability of a forward-thinking study based on time management in the component of conceptual understanding, 3.32, computational ability, 3.53, perspective's morale 3.44 and methodology 3.49, Also, futures are based on employee time management of 3.93, which are moderately higher. Coefficient of correlation is a combination of in-service training and conceptual understanding, computational ability, perspectives and methodology. Considering the importance of the personnel's role in the combat armament of the army and in accordance with the results of this research, it is possible to strengthen the use of the future-based ability of time-based education in the process of training in-service personnel of the army to promote the effectiveness and effectiveness of the educational objectives of the army. To improve and improve combat readiness, combat power and defense and deterrence of the army.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Studies Empowerment
 • Time Management
 • In-service education
 • آسترکی، م. (1394). رابطه بین دوره­های آموزش ضمن خدمت و کارائی کارکنان دانشگاه­های آزاد اسلامی استان لرستان، فصلنامه نوآوری­های مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره 4.
 • افضل‌خانی، م. و نجابت، س. (1392). بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال چهارم، شماره 3.
 • امین بیدختی، ع، و نامنی، ا. (1394). ارائه الگو برای آینده‌پژوهی‌های میان مدت در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره 4.
 • باقری پشتگل، ز. و سامی، م. (1396). خود رشته‌ای و اجزای آن بر توانایی مطالعات آینده و زندگی علمی دانشجویان بزرگسال دبیرستان در شهر ارومیه، فصلنامه رهبری آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، سال 10، شماره 4، زمستان 1396.
 • حسنی سعدی. حسین. (1395). بررسی نظام جامع تربیت و آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح.
 • رحمان­سرشت، ح. (1393). تئوری­های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، تهران: انتشارات دوران.
 • رضایی صوفی، م. کوثری­پور، م. خسروی­راد، ب. و زارع­فخریان، ن. (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه­ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، فصلنامه پژوهش کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4.
 • شادمان­فر، ن،. سپاه منصور، م. و هومن، ح. (1392). رابطه ویژگی­های شخصیتی و مدیریت زمان با سبک­های مقابله با بحران دانشجویان، در دسترس از؛ www.sid.ir.
 • شوقی، ع. ا. (1395). نگاهی کاربردی به نظام توسعه آموزش، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح ایران.
 • فتحی واجارگاه، ک. (1394). برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانس دانشگاه‌ها.
 • فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی).
 • قائدمحمدی، م. ج. (1390). رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران.
 • کشاورزی، م. و نادی، م.ع. (1396). محتوای برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 8، شماره 16.
 • مجیری، ش. سیدحسینی، ش. و اناری، ف. (1394). بررسی رابطه بین مدیریت زمان و میزان مهارت­های مدیریتی مدیران کتابخانه­­ای دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش­شناسی.
 • مظاهری، م.م. و عیوض‌زاده، ا. (1391). تأثیر مهارت‌های فردی مدیریت زمانی بر مهارت سازمانی مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 4، تابستان 1391.
 • میردورقی، ف. مشهدی علی، ج. صالحی فدردی، ج. و رسول­زاده طباطبایی، س. ک. (1395). نقش میانجی­گری مدیریت زمان برای نشانه­های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.
 • نجفیان، ه. رسولیان، م. و شفیعی ع. (1394). اهمیت مدیریت زمان در استراتژی و مهندسی تولید، فصلنامه مهندسی مکانیک، شماره 100.
 • واعظی، س.ک. قمیان، م.م. و وقفی، س.ح. (1396). آینده‌پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش، ملاحظات، دستاوردها و اثرات، فصلنامه مدیریت سازمان دولتی، دوره 5.

 

 • Bell, W. (2011). Foundations Of Futures Studies: Human Science For A New Era: Values, Objectivity, And The Good Society. Transaction Publishers.
 • Charles, V.G. (2017). An Instrumental Case Study Of Administrative Smart Practices For Online Programs And Degress, University Of Nebraska-lincoin.
 • Crystal, E.G. (2017). Latinx College Student Sense Of Belonging: The Role Of Campus Subcultures, University Of Nebraska-lincoin.
 • Grissom, J. Loeb, S. & Mitani, H. (2015). Principal Time Management Skills: Explaining Patterns in Principals' Time Use, Job Stress, and Perceived Effectiveness, Publication: Journal of Educational Administration.
 • Heechun, Y. (2016). Impact of time management for IT services management, Procedia Computer Science 91.
 • Hemmati, A., Goodarzi, M.A., & Hajiani, I. (2016). Necessities Of Education Systems, Futures Studies, 26 (103).
 • Lahori, M.A., (2017). Prioritize Your Work and Be Out of Complacency: A Student Perspective, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 5 (2).
 • Ozsoya, D. (2014). University students’ in the examination of skills and attitudes of time management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 152.
 • Parrish, D.R. (2016). Principles And A Model For Advancing Futures Studies And Student Focused, 2nd International Conference On Higher Education advances, Valencia, Spain: Procedia-Social And Behavioral Sciences.
 • Pedram, A. (2014). Futures Studies In Glance, Tehran: Organization Of Research And Police Studies.
 • Reunanen, T. (2015). Human factor in time management, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015.
 • Rezai Soufi, M., kosaripoor, M., Khosravi rad, B., & Zare Fakhriyan, N. (2016). identify the relationship of time management with tendency to planning and creativity of managers and employees of the ministry of youth and sports, Applied Research of Sport Management, 4 (4).
 • Sharma, S. (2017). Time Management Among Dental Students Something To Consider?, BDS4 Dental Student At King`s College London.
 • Tracy, B. (2014). Time management, Printed in the United States of America.
 • Yang, H. (2016). Impact of time management for IT services management, Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016).