روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

از زمان بروز انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران، اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا در ابعاد مختلف آغاز شده و در سالیان اخیر با اضافه شدن چالش­های جدید اوج گرفته است. تهدیدات ایالات متحده با توجه به نگرش حاکم بر این کشور و شرایط منطقه­ای شامل ابعاد متنوعی است که در این تحقیق تلاش گردیده همه ابعاد آن با رویکرد آینده­پژوهانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. برای این منظور از روش تحلیل روند به عنوان یکی از روش­های اصلی آینده‌پژوهی استفاده شده است. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات موردکاوی قرار دارد. ضمن آنکه در روش تحلیل نیز از رویکرد کیفی و تحلیل زمینه­ای استفاده شده است. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر در بخش اول به بررسی توصیفی تهدیدات آمریکا علیه ج.ا. ایران در اسناد راهبردی منتشر شده (بین سال­های 2005 الی 2017) و دسته‌بندی انواع تهدیدات و بررسی فروانی و مضمون محتوایی آنها پرداخته است. در بخش دوم نیز ضمن تحلیل روند راهبردهای تهدیدات استخراج شده، به تبیین روندهای آتی تهدیدات در ابعاد منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و اندیشه­ای، سایبری و فرهنگی پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend analysis for USA threats against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Minaee 1
 • Farhad Hadinejad 2
1 Assistant prof, Dafos Aja, Tehran,Iran
2 Assistant professor, Emam Ali, Tehran,Iran
چکیده [English]

Since the outbreak of the Islamic Revolution and the fundamental changes in Iran's foreign policy, the differences between the Islamic Republic and the United States have started in various dimensions, and in recent years, with new challenges added. The threats of the United States, with regard to the country's ruling attitude and regional conditions, include a variety of dimensions that have been tried and tested in all its dimensions with a futuristic approach. For this purpose, trend analysis has been used as one of the main methods of futures research. This research is applied in the applied research group and in terms of its method in the case study group. In addition, in the method of analysis, the qualitative approach and background analysis have been used. In order to achieve the research objectives, the present study deals with the descriptive analysis of USA threats against Islamic Republic of Iran in strategic documents published (between 2005 and 2017), As well as categorizing threats and reviewing their content. In the second part of the research, while analyzing the process of extracted threat strategies, the future trends of threats in the dimensions of regional, political, economic, security, social and thought, cyber and cultural have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Studies
 • National Security
 • Trend Analysis
 • Threat
 • Strategy
 •  

  • پیشگاه هادیان، حمید. (1386). تحول سیاست دفاعی و امنیتی ایالات‌متحده پس از یازده سپتامبر، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • تاجیک، محمدرضا. (1381).  مقدمه‌ای بر استراتژی‌‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: رهیافت‌‌ها و راهبرد‌ها، جلد اول، تهران: انتشارات مرکز بررسی‌‌های استراتژیک.
  • جمالی چافی، حسین. (1388). آینده­پژوهی، مفاهیم و روش­ها، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، تهران.
  • دلاورپور اقدم، مصطفی. (1390). ساختار پژوهی مراکز مطالعاتی آمریکا از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، گزارش دفتر مطالعات سیاسی (گروه مطالعات امنیتی-دفاعی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • کالینز، جان ام. (1373). استراتژی بزرگ، ترجمه کورش بایندر، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسى بین‌المللی.
  • کوچکی، سجاد. (1390). تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه برای مقابله با تهدید ناهمتراز در یک نبرد دریاپایه، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • کویین، جیمز براین و همکاران. (1373). مدیریت استراتژیک. ترجمه محمد صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • گودرزی، سهیل. و سلطانی‌نژاد، احمد. زهرانی، مصطفی. و اسلامی، محسن. (1396). بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10 (39): 146-119.
  • مارتین، لی. (1383). چهرة جدید امنیت در خاورمیانه. ترجمه قدیر نصری. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • مرادیان، محسن. و صادقی، سعید. (1392). آینده‌پژوهی تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا. ایران، فصلنامه علمی پژوهشی امنیت‌پژوهی، 12 (43): 171-145.
  • ملکی‌فر، عقیل. (1392). الفبای آینده‌پژوهی: علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب، تهران: انتشارات کرانه علم.
  • میرمحمدی، مهدی. (1390). نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی: مطالعه موردی: نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • مینائی، حسین. حاجیانی، ابراهیم. دهقان، حسین. و جعفرزاده، فروزنده. (1395). تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا. ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 1 (1): 26-7.