تدوین الگوی تشکیل فرماندهی مشترک منطقه‌ای آجا مبتنی بر تهدیدات آینده

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

برای موفقیت در دفاع از کشور با توجه به شرایط و ویژگی­های جنگ­های آینده عوامل زیادی مؤثر هستند؛ مروری کوتاه بر جنگ‌هایی که در دهه­های اخیر به وقوع پیوسته نشان می­دهد به‌کارگیری نیروهای مختلف تحت یک فرماندهی واحد و یکپارچه الزام­آور است. بنابراین هدف اصلی از انجام این تحقیق، تدوین الگوی مناسب فرماندهی مشترک منطقه­ای مبتنی بر تهدیدات آینده می­باشد که به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام شده­است. جامعه آماری خبرگی شامل خبرگان، صاحب‌نظران نظامی شاغل یا بازنشسته و متخصص در طرح‌ریزی عملیات مشترک می­باشد. جامعه آماری کلی شامل امیران، سرداران و افسران ارشد شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می­باشند. جهت تعیین جامعه مورد مطالعه در این تحقیق پژوهشگر مواردی از اسناد، مدارک، منابع مختلف و نظرات صاحب‌نظران را جمع‌آوری نموده است؛ پس از تعیین شاخص‌ها و زیرشاخه‌های اصلی اقدام به تنظیم پرسشنامه نموده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده‌های به دست آمده را تجزیه و تحلیل کرده و در آخر با تحلیل نهایی نتایج نسبت به ارائه الگوی فرماندهی مشترک منطقه­ای مبتنی بر تهدیدات آینده اقدام نموده­است. از نتایج تحقیق می­توان به ارائه الگویی جهت هم­افزایی ظـرفیـت­های نیروهای مسلـح در یک منطقه، تسهـیل فرماندهی و هدایت نیـروها در مقابله با تهدیدات، امـکـان بـه­کارگیری ظرفیت­های ملی در مقابله با تهدیدات، افزایش قدرت تصمیم­گیری و سرعت عکس­العمل در مقابل تهدیدات آینده اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Formation of the Regional Joint Command of I.R.I Army Based on the Future Threats

نویسندگان [English]

 • Hoseyn Shokoohi 1
 • Mohammadreza Sheykh 2
چکیده [English]

There are many factors to succeed in defending the country with regard to the conditions and characteristics of future wars; A brief overview of the wars that have taken place in recent decades suggests the use of various forces under a single, integrated command. The main objective of this research is to develop a proper model of the regional joint command based on future threats, which was done by a descriptive-analytical method with a mixed approach. The statistical society of the experts includes experts, military or retired military experts and specialists in joint operations planning. The general statistical population includes generals, commanders and senior officers working in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, with at least a master's degree. In order to determine the studied community, some documents, sources and opinions of experts were collected. After determining the indicators and subcategories, the questionnaire was adjusted and data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Finally, with the final analysis of the results, a joint regional command pattern based on future threats was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modeling the Formation of the Regional Joint Command
 • Future Threats
 • structure
 • Authorities
 • منابع

  • ا چ آلن، روبرت (1995)، استراتژی عملیاتی امریکا؛ ستاد مشترک ارتش امریکا
  • اسلینز، رابرت اچ(1384)، جنگ‌آینده؛ ترجمه عبدالحمید حیدری؛ تهران انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • بلالی محمد رضا (1381)، نقش اطلاعات در جنگ2003؛ جزوه منتشر نشده معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • بوفر، آندره (۱۳۶۹)، مقدمه‌ایبر راهبرد، ترجمه مسعود کشاورز، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
  • حسنی، قاسم؛ پیری، هادی؛ علاماتی، رضا (1384)، تدوین طرح مانور نیروی زمینی ارتش امریکا در جنگ سلطه؛ تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • دانشپور، حسن (1387)، نقش اطلاعات در جنگ‌آینده؛ تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
  • رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی. چاپ اول، تهران، انتشارات ایران سبز
  • رمضانی تکمیلی، داود (1387)، ساختار نظامی امریکا؛  تهران، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید سپهبد صیاد شیرازی.
  • سلامی، حسین (1385)، صحنه‌ی‌جنگ و عملیات؛ تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی وستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • سلامی، حسین (1386)، ماهیت استراتژی نظامی؛ تهران جزوه درسی منتشر نشده دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • شهلایی، ناصر (1385)، مدیریت راهبردی، چاپ سوم،  تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
  • صدقی، احمد (1388)، میانی جنگ‌آینده؛ دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ مرکز مطالعات راهبردی.
  • علاماتی، رضا (1382)، صحنه‌ی‌عملیات ؛ تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه
  • دانشگاه فرمادهی و ستاد آجا (1390) عملیات مشترک و مرکب، تهران، انتشارات دانشگاه فرمادهی و ستاد آجا
  • فرشجی، علیرضا (1383)، مقالهجنگ‌آینده؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
  • مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دریایی سپاه (1388)، دکترین نظامی تهران  نیروی دریایی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  •  محرابی، غلامرضا (1385)، تحلیل جنگ‌آینده وجنگ­هایمعاصر؛ تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ جزوه درسی منتشر نشده دانشکده فرماندهی و ستاد؛ دوره‌عالی‌جنگ
  • محمدی نجم، سید حسین (1387). جنگ‌آینده (جنگ نامتقارن تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • محمدی نجم، سید حسین (1388)، جنگ شناختی؛ تهران، انتشارات مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین (ع).
  • نطاق­پور نوری، مهدی (1384)، صحنه‌های‌عملیات وجنگ‌آینده؛ تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ دوره‌عالی‌جنگ
  • نظامی، غدیر (1387)، مصاحبه منتشر نشده درباره صحنه‌های‌عملیاتی؛  تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی تهران.
  • یاسینی، حسین (1388)، جنگ‌آینده؛ تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.