تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه امام خمینی(ره) نداجا، نوشهر، ایران

4 دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

در مسیر مواجه شدن با تهاجم فرهنگی، عدم شناخت کافی از ماهیت و ابعاد تهاجم فرهنگی در بخش‌های مختلف به ویژه نیروی­‌های نظامی از چالش‌­های اساسی بوده و عدم برخورداری از بصیرت و شناخت عمیق از این مقوله در چنین سازمان­‌های حساس و مهمی، موجب می­‌گردد تا سازمان در اتخاذ راه‌کارهای مقابله و نیز تدوین برنامه‌­های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از رویکرد مناسبی برخوردار نباشد. هدف مطالعه پیش­رو تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی است و رویکرد آن به جهت اینکه علاوه بر تحلیل کیفی مبانی نظری، از پرسشنامه محقق‌ساخته نیز استفاده شده است به‌­صورت آمیخته (کمی-کیفی) می­‌باشد. روش اجرای تحقیق زمینه‌ای- موردی می‌باشد. جهت تدوین راهبردها، از روش تدوین راهبرد مقصد-هدف-راهبرد (GOS) استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی تحقیق شامل تعداد 18 نفر خبرگان حوزه فرهنگی آجا و جامعه آماری در بخش کمی شامل فعالان حوزه فرهنگ در سطح آجا می‌باشد که با استفاده از فرمول نمونه کوکران تعداد 135 نفر می‌­باشند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی با استفاده از نرم‌افزار متلب بهره‌برداری به عمل آمده است. در نهایت تعداد 16 راهبرد دفاع فرهنگی به همراه الزامات پیاده‌سازی هر یک از راهبردها احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing AJA cultural defense strategies against cultural aggression

نویسندگان [English]

 • Mahdi Basiri 1
 • Mehrdad Shahsavari 2
 • Faramarz Nasri 3
 • Mohammad Seed Esmaeeli 4
1 PhD in Information Technology Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD Student in Cyber Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Management Group,, Imam Khomeini University, Nedaja, Nowshahr, Iran
4 PhD in Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the face of cultural invasion, lack of sufficient knowledge of the nature and dimensions of cultural invasion It has been a major challenge in various sectors, especially the military And lack of insight and deep knowledge of this issue in such sensitive and important organizations, causes To the organization in adopting countermeasures as well as formulating programs to counter the cultural invasion of the enemy Do not have a proper approach. The purpose of this study is to develop AJA cultural defense strategies against cultural aggression.The type of research is applied and its approach is mixed (quantitative-qualitative) because in addition to qualitative analysis of theoretical foundations, a researcher-made questionnaire has also been used. The method of conducting research is contextual-case. In order to formulate strategies, the destination-goal-strategy (GOS) method has been used. Participants in the qualitative part of the research included 18 experts in the field of AJA culture and the statistical community. In a small part, it includes cultural activists at the AJA level Using Cochran's sample formula, there are 135 people. In order to collect information, library and field methods including semi-structured interviews and questionnaires were used. To analyze data from fuzzy Delphi method. The fuzzy Delphi method has been exploited using MATLAB software. Finally, 16 cultural defense strategies were counted along with the implementation requirements of each strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Cultural Defense
 • Cultural Invasion
 • AJA
 • بوستانی، منصور. (1388). بررسی تهدیدهای فرهنگی در آجا و ارائه راه کار مناسب در این زمینه. مدیریت تحقیقات نظری آجا.
 • خلف زاده، رشید. خوزین، حسن، و شریفی، منوچهر. (1399). راه­های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن ازمنظر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی). فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس. 7 (1): 8-10.
 • رسولی. حبیب الله. (1396). راه‌ها و شیوه های مبارزه با تهاجم فرهنگی از دیدگاه قرآن و حدیث. قم:انتشارات موسسه فرهنگی تبییان.
 • رضوی، سید علی محمد. نعمتی فر، نصرت الله. و موسوی، سید حسین. (1397) بررسی رابطه سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی در شبکه های اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی. 6(2): 159-158.
 • زهیری، مریم. و سودارگ، محمد. (1397). مطالعه نقش مدیران فرهنگی در مقابله با تهاجم فرهنگی- هنری به استناد بر بیانات مقام معظم رهبری.کنفرانس بین المللی علوم آموزشی و مطالعات اجتماعی. تهران. موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت.مرکز همایش های بین المللی.
 • شاه محمدی، غلامرضا. و تاهو، منصور. ( 1393) . بررسی شیوه های پیشگیری از جرایم سایبری، مبتنی بر فناوری اطلاعات. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی جنایی، 9(3): 120-99.
 • شعبان پور. موسی. (1397). آسیب­شناسی وضعیت فرهنگی آجا و تدوین راهبرد مناسب در سطح آجا و ارائه الگوی عملی در کلیه سطوح سازمانی آجا. معاونت طرح و برنامه و بودجه. مدیریت تحقیقات نظری.
 • عسگری، ناصر. خیراندیش، مهدی. بارانی، صمد. و لطفی جلال آبادی، مصطفی. (1397). ارائه الگوی فرهنگ تحول‌گرا در نیروهای مسلح ج. ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا( مد ظله العالی). فصلنامه آینده پژوهی دفاعی. 3 (9): 110-85.
 • علیزاده، محمد جواد، و مراد صالح، علیرضا. (1391). نقش اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر امام خامنه ای (مد ظله العالی). فصلنامه امنیت پژوهی. 11(38): 60-7.
 • قرآن کریم. ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
 • مرکزی مقدم، حسین. (1399). تهاجم فرهنگی و راه کارهای مقابله با آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب. فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی. 3(9): 72-55
 • نجانی منفرد، کمالی، محمدرضا. و دلخوش، سید کاظم. (1395). بررسی راهبردهای رسانه ای و فرهنگی دشمن در نبرد علیه انقلاب اسلامی از منظر حضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی). دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم. 6(14): 127-102.
 • نهج البلاغه.
 • وب سایت مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) (Khamenei.ir)
 • وحدانی‌فر، هادی. (1399). راه کارهای مقابله با تهاجم فرهنگی در اندیشه های آیت الله خامنه ای و نمود آنها در اشعار پایداری دوره معاصر ایران. نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین. 6(12): 63-37.
 • همت، حمید. و فرهادی، علی. (1397). شناسایی پیشران‌ها و عوامل کلیدی موثر در سناریوهای جنگ نرم محتمل علیه نیروهای مسلح ج. ا. ا. فصلنامه آینده پژوهی دفاعی. 3(9): 84-57.
 • یزدیان. ابوّالقاسم. (1392). تهاجم فرهنگی بیگانه در خانواده­های پرسنل آجا. معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا. مدیریت تحقیقات نظری
 • یوسف نیا. مهدی .(1393). آسیب­شناسی نظام فرهنگی و تربیتی موجود آجا و ارائه الگوی مناسب در کلیه رده­های سازمانی با رویکرد ارتش مکتبی. معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا. مدیریت تحقیقات نظری.
 • Biggs, S. (2000, January). Global village or urban jungle: Culture, self-construal, and the Internet. In Proceedings of the Media Ecology Association(Vol. 1, No. 1, pp. 28-36).
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication13(1), 210-230.
 • Brenner, S. (2004). Toward A Criminal Law for Cyberspace: Product .University of Pittsburgh School of Law Journal of Technology Law and Policy.
 • Dodge, M. & Kitchin, R. (2001). Mapping Cyberspace, London: Routledge.
 • Ouchi, W. (1981). Theory Z: how American business can meet the Japanese challenge. Reading, Mass: Addison Wesley.

Prusty, S. K., Mohapatra, P. K., & Mukherjee, C. K. (2010). GOS tree (Goal–Objective–Strategy tree) approach to strategic planning using a fuzzy-Delphi process: An application to the Indian Shrimp Industry. Technological Forecasting and Social Change77(3), 442-456.