تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.

3 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 پژوهشگر معاونت علوم، تحقیقات و فناوری اجا، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مقدمات دستیابی به مراحل بالاتر و ارتقاء در هر حوزه‌ای؛ شناخت محیط، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب در زمان مناسب و برخورداری از برنامه‌ای اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحولات احتمالی در آینده محسوب می‌شود. تدوین استراتژی در این راستا معنا می‌یابد. این تحقیق با هدف تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش قهرمانی انجام و موقعیت استراتژیک و استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت‌های فوق مشخص شد. همچنین در این پژوهش ضمن مطالعه اسناد بالادستی کشور، از برنامه‌های استراتژیک ورزشی سایر کشورها نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا و ... به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی‌های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسئولان، مربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه‌گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از فرم‌های نظرسنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت‌های المپیک از 9 قوت، 16 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردارند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 است که نشان‌دهنده غلبه ضعف‌ها بر قوت‌ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 است که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت‌های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WT می‌باشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف‌ها بر قوت‌ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت‌ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می‌طلبد. البته استراتژی‌های برخاسته از فرصت، رشته‌های ورزشی جدید در المپیک 2024 و تلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of strategies of the Ministry of Sports and Youth and the Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran for the 2024 Olympics

نویسندگان [English]

 • Reza Sharbatzadeh 1
 • Mehdi Naderynasab 2
 • Ebrahim Alidost 3
 • Reza Jahanfar 4
1 Ph.D. Student in Sport Managment, Azad University, Ghazvin Branch, Ghazvin, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Azad University, Qazvin , Iran.
3 Associate Prof, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Researcher in Deputy of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of formulating the strategies of the Ministry of Sports and the Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran for the 2024 Olympics. And winning a medal in the 2024 Olympics was determined. The statistical population of the study was 174 managers of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports management specialists, national team coaches, officials of medal-winning federations and medal chances. Sampling was done in full. The results showed that the Ministry of Sports and Youth and the National Olympic Committee in the field of championship sports and winning medals in the Olympics have 9 strengths, 16 weaknesses, 10 opportunities and 10 threats. The matrix of internal factors of the Ministry of Sports and Youth and the National Committee The Olympics in the field of championship sports and winning medals in the Olympics showed that the total score of the matrix is ​​1.723, which indicates the overcoming of weaknesses over strengths. By changing the strategic position from WT to ST, it will facilitate the possibility of Iran achieving the eighth place in the 2024 Olympics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Championship Sports
 • Iran
 • Olympic
 • احسانی، محمد. (1387). تدوین نظام جامع ورزش حرفه‏ای کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • استیسی رالف.‌ (1384). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول، مترجمان جعفری مصطفی، کاظمی مهزیار، چاپ ری
 • امیری مجتبی. (1384). جامع‏نگری و تفکر استراتژیک حلقه مفقود شده در توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان.
 • جهان‌فر، رضا. (1400). تدوین مدل مناسب آینده‏پژوهی، طرح تحقیقاتی. تهران: معاونت علوم، تحقیقات و فناوری آجا.
 • جهان‌فر، رضا: مرادیان، محسن و قاسمی، عاصمه. (1401). مطالعه جامعه شناختی نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ؛ نمونه موردی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. تهران: فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، 8(1):84-61.
 • چراغی محمدعلی. (1383). طراحی الگوی مناسب برنامه ریزی استراتژیک در اداره کل پست استان مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک.
 • خسروی زاده اسفندیار. (1387). مطالعه و طراحی برنامه استرات‍ژیک کمیته ملی المپیک، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
 • سعیدی، کیکاوس. (1398). تحلیل جامعه شناختی رویکردهای نوین ورزش‌های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین الملل. رساله دکتری. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • سند تفصیلی نظام جامعه توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. (1383) . چکیده سازمان تربیت بدنی. تهران انتشارات سیب سبز.
 • طیبی جمال الدین، ملکی محمدرضا. (1384)، برنامه‏ریزی استراتژیک، چاپ دوم، انتشارات ترمه
 • گودرزی محمود. (1386)، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریه پژوهش در علوم ورزشی. 5(14): 54- 33.
 • مشبکی اصغر. (1385)، مدیریت استراتژیک با رویکردی بر مدیریت کیفیت فراگیر TQM و کلاس جهانی، انتشارات ترمه.
 • نادری‏نسب مهدی. ( 1389). برنامه استراتژیک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • نادری‏نسب مهدی. (1390). بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور. نشریه علمی پژوهشی حرکت، مدیریت ورزشی. 4(9): 28–
 • نادری‏نسب مهدی. (1398). تدوین برنامه ورزش قهرمانی در سه دوره المپیک از سال 2016 تا 2024 ، همایش ملی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی. تبریز.
 • نظری رضا؛ احسانی محمد و حمیدی مهرزاد. (1393). تدوین ومعرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ازطریق مدل دیوید. مدیریت ورزشی, 1(6): 172-157.
 • همتی عفیف علی ( 1397 ) ، تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون تنیس ، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان.
 • الهی علیرضا. (1383). بررسی و مقایسه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با ژاپن. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 • الهی علیرضا. (1387). بررسی موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

 

 • Effendi, M. I. & Kusmantini, T. (2015). The Moderating Effect of Contingency Variables on the Relationship between Formal Strategic Planning and CompanyPerformance.Procedia- Social and Behavioral Sciences 1132-1141. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.151
 • Empirical verification of a framework. (2014). journal of sport Management, vole 8.
 • Fooladvand, M. Yarmohammadian, M. H. & Shahtalebi, S. (2015). The Application Strategic Planning and Balance Score carmodeling in Enhance of Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 186, 950-954.: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.115
 • Iversen, E. B. & Cuskelly, G. (2015). Effects of different policy approaches on sport facility utilization strategies. Sport Management Review, 18(4): 529-541. http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2014.12.004
 • Jan D. Galloway. (2016). Strategic Management in public research organizations. The International Journal of public sector management, volume 69, Number 16.
 • Jinming Zheng. (2020). China’s Dominant Philosophy and Strategies: A Time Flow,Centre for Global Sport & Recreation Studies, Hong Kong Baptist University.
 • John Coates. (2006) Strategic plan for the participation of the 2008, Australian Olympic team, may
 • Lowy Frank (2004), FFA National football development plan, Making Australia a World leader in the world game.
 • Nell carter (2006), the football Manager, A History, First Published By Rutledge.
 • New Zealand Archery Federation strategic plan. (2013 – 2017). Afn.co.ul
 • Nylon (2005). Vision Europe, the direction and development of European football over the next decade.
 • Rugby football strategic plan. (2016). www. XYZ Rugby football club
 • Russian Olympic Strategic Plan. (2012 – 2024).
 • Sarkar, M. & Page, A. E. (2020). Developing Individual and Team Resilience in Elite Sport: Research to Practice. Journal of Sport Psychology in Action, 1-14.
 • Seatter Graham. (2015). New Zealand Sport Strategic Plan for (2012 - 2024 ). Olympic Game. 
 • Shu-Hsiang, C. Jaitip, N., & Ana, D. J. (2015). From Vision to Action A Strategic Planning Process Model for Open Educational Resources. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3707-3714. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1103
 • Steven H. Appelbau (1991 the Strategic Management Model: A Prescription for the CEO, Concordia university, Montreal, Canada, International Journal of public sector management, volume 4, Number 1]
 • Strategic Management, PEST Analysi. (2016). www.quick MBA.Com.
 • Sudaryanto, S. (2015). Brand Leverage Strategy throughout Sport Championship and Amusement: The Case of Banyuwangi Festival 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 1171-1178. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.156
 • UK Strategic plan. (2021). https://www.uksport.gov.uk/about-us/strategic-plan.
 • Valenti, M. Scelles, & Morrow, S. (2020). Elite sport policies and international sporting success: a panel data analysis of European women’s national football team performance. European Sport Management Quarterly. 20(3): 300-320.
 • Wang P, Hong Y. (2014). China Olympic strategic plan , Visio china.