تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.

3 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 پژوهشگر معاونت علوم، تحقیقات و فناوری اجا، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2022.552023.1591

چکیده

یکی از مقدمات دستیابی به مراحل بالاتر و ارتقاء در هر حوزه‌ای؛ شناخت محیط، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب در زمان مناسب و برخورداری از برنامه‌ای اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحولات احتمالی در آینده محسوب می‌شود. تدوین استراتژی در این راستا معنا می‌یابد. این تحقیق با هدف تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش قهرمانی انجام و موقعیت استراتژیک و استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت‌های فوق مشخص شد. همچنین در این پژوهش ضمن مطالعه اسناد بالادستی کشور، از برنامه‌های استراتژیک ورزشی سایر کشورها نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا و ... به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی‌های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسئولان، مربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه‌گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از فرم‌های نظرسنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت‌های المپیک از 9 قوت، 16 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردارند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 است که نشان‌دهنده غلبه ضعف‌ها بر قوت‌ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 است که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت‌های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WT می‌باشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف‌ها بر قوت‌ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت‌ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می‌طلبد. البته استراتژی‌های برخاسته از فرصت، رشته‌های ورزشی جدید در المپیک 2024 و تلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of strategies of the Ministry of Sports and Youth and the Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran for the 2024 Olympics

نویسندگان [English]

  • Reza Sharbatzadeh 1
  • Mehdi Naderynasab 2
  • Ebrahim Alidost 3
  • Reza Jahanfar 4
1 Ph.D. Student in Sport Managment, Azad University, Ghazvin Branch, Ghazvin, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Azad University, Qazvin , Iran.
3 Associate Prof, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Researcher in Deputy of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of formulating the strategies of the Ministry of Sports and the Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran for the 2024 Olympics. And winning a medal in the 2024 Olympics was determined. The statistical population of the study was 174 managers of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports management specialists, national team coaches, officials of medal-winning federations and medal chances. Sampling was done in full. The results showed that the Ministry of Sports and Youth and the National Olympic Committee in the field of championship sports and winning medals in the Olympics have 9 strengths, 16 weaknesses, 10 opportunities and 10 threats. The matrix of internal factors of the Ministry of Sports and Youth and the National Committee The Olympics in the field of championship sports and winning medals in the Olympics showed that the total score of the matrix is ​​1.723, which indicates the overcoming of weaknesses over strengths. By changing the strategic position from WT to ST, it will facilitate the possibility of Iran achieving the eighth place in the 2024 Olympics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Championship Sports
  • Iran
  • Olympic