طراحی چارچوب آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی به روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

5 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

10.22034/dfsr.2020.39784

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه چارچوب­ها، مدل­ها و الگو­های آینده­نگاری و آینده­نگاری راهبردی در سازمان­های مختلف انجام شده است، و با استفاده از نظرات صاحب­نظران تلاش شده مراحل، مؤلفه‌ها و گام­های آینده‌نگاری راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، احصاء و چارچوب مناسبی در این حوزه ارائه شود. برای این منظور با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری نظرات 25 نفر از افراد صاحب­نظر در این موضوع اخذ، و با طی هفت گام روش ISM هرکدام از مراحل چارچوب آینده­نگاری راهبردی فناوری­های پدافند هوایی سطح­بندی شدند. با توجه به خروجی مدل­های ساختاری تفسیری، مرحله پیش‌آینده‌نگاری شامل پنج سطح و سیزده گام، مرحله تعیین ورودی­ها شامل نُه سطح و هفده گام، مرحله آینده‌نگاری شامل پنج سطح و یازده گام، مرحله خروجی شامل دو سطح و هفت گام و مرحله تدوین راهبردها شامل چهار سطح و ده گام می­باشند. در نهایت چارچوب آینده‌نگاری راهبردی فناوری در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین گردید و با استفاده از محاسبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی، گام­های نفوذی، پیوندی، خودمختار و وابسته در هر مرحله مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic foresight framework for defensive technologies in the field of air defense using interpretive structural modeling

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ijabi 1
  • Farhad Dervish she talani 2
  • Hossein Minaie 3
  • Safar Fazli 4
  • Ainolah Keshavarz 5
1 PhD. in Future Studies of Imam Khomeini International University and Faculty member of Command aand Staff University
2 Associate Prof. of Imam Khomeini International University
3 Assistant Prof. in AJA Command and Staff University
4 Associate Prof. of Imam Khomeini International University
5 Assistant Prof. of Imam Khomeini International University
چکیده [English]

This paper aimed to study the frameworks, models and patterns of foresight and strategic foresight in different organizations, and by using the opinions of experts, trying to synthesize the steps, components and stages of strategic foresight of technology in the field of air defense of the Islamic Republic of Iran, and introduce a appropriate framework in this field. For this purpose, by using an interpretive structural modeling method, the opinion of 25 experts was received, and within seven steps of ISM method, each of the stages of the strategic foresight framework of air defense technologies were sorted. According to the output of interpretive structural models, The pre-foresight step includes Five levels and thirteen steps, the specifying inputs step includes nine levels and seventeen steps, the foresight step includes five levels and eleven steps, the output step includes two levels and seven steps and the step of developing strategies includes four levels and ten steps.  Finally, the strategic foresight framework of technology in army air defense of the Islamic Republic of Iran was designed and developed and using the calculation of the power of influence and the degree of dependency, "effective, connective, independent and dependent" stages were determined at each step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framework
  • Strategic Foresight
  • Air Defense
  • technology
  • Interpretive Structural Modeling