مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی گرایش اقتصاد، پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دافوس آجا

2 پژوهش‌گر پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تروریسم یکی از مسائل و مشکلات مهم در سراسر جهان است. گروه‌های تروریستی با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک اقدام به عمل می­نماید. بررسی اقدامات تروریستی و نتایج منفی که برای دولت­ها به همراه می­آورد کمک می­کند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی تصمیم­گیری­های آنها را بهتر مورد بررسی قرار دهیم و گامی در جهت کاهش این وقایع در آینده برداریم. در این مقاله، برای تحلیل رفتار متقابل موجود میان این دو گروه، از نظریه بازی­ها استفاده شده است. باتوجه به بحث پیوستگی زمان در دنیای واقعی، مدل بازی دیفرانسیلی، به کار گرفته شده است تا بوسیله آن مسائل در حال وقوع را به­صورت پیوسته و در طول یک بازه زمانی مدل کرده و نتایج واقعی‌تر را ارائه داد. در این پژوهش ابتدا عوامل تاثیرگذار و اهداف مورد نظر دولت و گروه تروریستی مدل‌سازی شده است. سپس مدل بازی و معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن شرح داده شده است. با انجام این کار، میزان هزینه نظامی و میزان تجهیزات نظامی تعادلی در وضعیت راهبرد مارکفی به­دست می­آید. سرانجام، با استفاده از تحلیل عددی و تخصیص مقادیر منطقی به هرکدام از متغیرهای اثرگذار در تعادل، تحلیلی از نحوه تغییر هزینه‌های تعادلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling and Solving the Problem of Terrorist-Government Conflict Using Differential Games

نویسندگان [English]

 • Vahid Shadram 1
 • Hamid Bigdeli 2
 • Hamid Hemmat 3
1 Ms.c & researcher in Institute for the Study of War, Army Staff and Command University
2 Researcher in Institute for the Study of War, Army Staff and Command University,Tehran, I.R.Iran.
3 Faculty member of Army Staff and Command University
چکیده [English]

Terrorism, one of the most trouble-causing issues around the world, by spreading violence and threats tries to achieve its political, ideological, and religious objectives. Analyzing terrorist actions and possible consequences assist researchers to deeply investigate how terrorists make decisions to decrease potential expenses. In this research, to analyze the actions which are taken by each group and also the interaction among them, game theory is employed. Due to the paramount importance of the continuity of time in the real world, differential game model is employed so that accurate results are more possible to achieve.
In this research, first, the crucial factors and objectives for both the government and terrorist are modelled. Then the model of the game and Hamilton-Jacobi-Bellman equation are presented. By doing so, military spending and the stock of armaments in equilibrium in Markovian model are analyzed. Finally, the numerical analysis of this model, which shows how they change with respect to these variables, by allotting appropriate amounts to each effective variable in the equilibrium is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Differential Game
 • Terrorism
 • Nash Equilibrium
 • Markovian Strategy
 • Arce M, D. G., & Sandler, T. (2005). Counterterrorism: A game-theoretic analysis. Journal of conflict resolution, 49, 183-200.‏
 •  Arce, D. G., & Sandler, T. (2007). Terrorist signalling and the value of intelligence. British Journal of Political Science37(4), 573-586.‏
 • Cornes, R., & Sandler, T. (1996). The theory of externalities, public goods, and club goods. Cambridge University Press.‏
 • Daniel, G., Arce, M., & Sandler, T. (2003). An evolutionary game approach to fundamentalism and conflict. Journal of Institutional and Theoretical Economics JITE159(1), 132-154.‏.
 • Daniel, G., Arce, M., & Sandler, T. (2005). The dilemma of the prisoners’ dilemmas. Kyklos58(1), 3-24.‏
 • Deger, S., & Sen, S. (1984). Optimal control and differential game models of military expenditure in less developed countries. Journal of Economic Dynamics and Control7(2), 153-169.‏
 • Dockner, E. J., Jorgensen, S., Van Long, N., & Sorger, G. (2000). Differential games in economics and management science. Cambridge University Press.
 • Enders, W., & Sandler, T. (1993). The effectiveness of antiterrorism policies: A vector-autoregression-intervention analysis. American Political Science Review87(4), 829-844.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (1995). Terrorism: Theory and applications. Handbook of defense economics1, 213-249.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (2002). Patterns of transnational terrorism, 1970–1999: Alternative time-series estimates. International Studies Quarterly46(2), 145-165.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (2004). What do we know about the substitution effect in transnational terrorism? Researching terrorism: Trends, achievements, failures119, 137.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (2005). After 9/11: Is it all different now?. Journal of Conflict Resolution49(2), 259-277.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (2005). Transnational terrorism 1968-2000: Thresholds, persistence, and forecasts. Southern Economic Journal, 467-482.‏
 • Enders, W., & Sandler, T. (2006). Distribution of transnational terrorism among countries by income class and geography after 9/11. International Studies Quarterly50(2), 367-393.
 • Enders, W., & Sandler, T. (2006). The Political Economy of Terrorism (Cambridge University.‏
 • Enders, W., Sandier, T., & Cauley, J. (1990). UN conventions, technology and retaliation in the fight against terrorism: An econometric evaluation. Terrorism and Political Violence2(1), 83-105.‏
 • Enders, W., Sandler, T., & Cauley, J. (1990). Assessing the impact of terrorist‐thwarting policies: An intervention time series approach. Defence and Peace Economics2(1), 1-18.‏
 • Hartley, K., & Sandler, T. (Eds.). (1995). Handbook of Defense Economics: Defense in a globalized world. Elsevier.‏
 • Lapan, H. E., & Sandler, T. (1988). To bargain or not to bargain: That is the question. The American Economic Review78(2), 16-21.‏
 • Lapan, H. E., & Sandler, T. (1993). Terrorism and signalling. European Journal of Political Economy9(3), 383-397.‏
 • Lee, D. R., & Sandler, T. (1989). On the optimal retaliation against terrorists: The paid-rider option. Public Choice61(2), 141-152.‏
 • Merton, R.C. (1971). Optimal Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-time model. Journal of Economic Theory, 3, 373-413.
 • Sandler, T. (2003). Terrorism & game theory. Simulation & Gaming34(3), 319-337.‏
 • Sandler, T. (2005). Collective versus unilateral responses to terrorism. In Policy Challenges and Political Responses (pp. 75-93). Springer, Boston, MA.‏
 • Sandler, T., & Enders, W. (2007). An economic perspective on transnational terrorism. In The Economic Analysis of Terrorism (pp. 29-44). Routledge.
 • Sandler, T., & Lapan, H. E. (1988). The calculus of dissent: An analysis of terrorists' choice of targets. Synthese76(2), 245-261.‏
 • Sandler, T., & Sargent, K. (1995). Management of transnational commons: coordination, publicness, and treaty formation. Land Economics, 145-162.‏
 • Sandler, T., & Siqueira, K. (2006). Global terrorism: deterrence versus pre‐emption. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique39(4), 1370-1387.
 • Sandler, T., Tschirhart, J. T., & Cauley, J. (1983). A theoretical analysis of transnational terrorism. American Political Science Review77(1), 36-54.‏
 • Selten, R. (1988). A simple game model of kidnapping. In Models of strategic rationality (pp. 77-93). Springer, Dordrecht.‏
 • Siqueira, K. (2005). Political and militant wings within dissident movements and organizations. Journal of Conflict Resolution49(2), 218-236.‏
 • Siqueira, K., & Sandler, T. (2006). Terrorist backlash, terrorism prevention, and policy delegation. Unpublished manuscript, University of Texas at Dallas.‏
 • Siqueira, K., & Sandler, T. (2006). Terrorists versus the government: Strategic interaction, support, and sponsorship. Journal of Conflict Resolution50(6), 878-898.
 • Turnovsky, S. J. (1993). Macroeconomic policies, growth, and welfare in a stochastic economy. International Economic Review, 953-981.‏
 • Turnovsky, S. J. (2000). Methods of macroeconomic dynamics. Mit Press.‏