رویکردی به استحکام ساخت درونی قدرت برای نیروهای مسلح آینده جمهوری اسلامی ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مربی دانشگاه افسری امام علی (ع) / دانشجوی مالک اشتر

چکیده

با تحولاتی که در بازیگران و کنشگران اصلی جنگ­­ها رخ داده، شیوه­های جنگیدن نیز دچار تغییر شده است. بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی­ترین رکن دفاعی و امنیتی در کشور، در حال و آینده باید قدرت دفاعی و بازدارندگی خود را حفظ نموده و ساخت درونی قدرت خود را مستحکم نمایند. لذا این پژوهش با هدف تبیین استحکام ساخت درونی قدرت برای نیروهای مسلح آینده با استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار مضمون "نیروی انسانی دانشی، انقلابی، بصیر، معنوی، بلند همت"، "نظام تربیتی شهادت‌طلبانه"، "قدرت نظامی با فناوری‌های لبه دانشی"، "مردم پایه با اتحاد همه جانبه مردم، مسئولان و نخبگان" را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future wars and the construction of the armed forces' power from the point of view of the Supreme Allied Commander

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Fartookzadeh 1
 • Seyed Alireza Ghazimirsaeed 2
1 Associate Professor, Malek Ashtar University
2 Faculty Member of Imam Ali University, Ph.D student at Malek Ashtar University
چکیده [English]

With the changes that have taken place in the main actors and actors of the wars, the methods of fighting have also changed. Therefore, the armed forces of the Islamic Republic of Iran as the main defense and security pillars in the country, in the present and future should maintain their defensive and deterrent capacity and strengthen the internal construction of their power. Therefore, this research has been conducted with the aim of explaining the strength of the internal construction of the future armed forces using the orders of the Supreme Allied Commander. This research, using the method of thematic analysis, presented four concepts: "lettered, revolutionary, knowledgeable, spiritual and hardworker manpower ", "Sacrifice based education system", "Military Power with Knowledge Edge Technologies", "The alliance of all people, officials and elites".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Wars
 • Internal Strength
 • the Supreme Allied Commander
 • military capabilities
 • پردلی، محمدرضا. (1393). بررسی روند اصلاحات ساختاری در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نقش بازدارنده آنها در حراست از امنیت ملی، هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، قزوین.
 • حافظ­نیا، محمدرضا. (1386). قدرتومنافع ملی (مبانی، مفاهیموروش‌هایسنجش)، تهران: نشر انتخاب.
 • رضایی، علی اکبر. و زارع، محمد. (1391). چین و فرآیند انقلاب درامور نظامى، فصلنامهرهنامهسیاست­گذارى، سال سوم، شماره دوم.
 • زرقانی، سیدهادی. (1388). مقدمه­ایبرقدرتملی:کارکردها،محاسبهوسنجش، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • سایت آرشیو موضوعی بیانات رهبر معظم انقلاب.  
 • شیخ‌زاده، محمد. (1390). تدوینالگویرهبریخدمت‌گزارازدیدگاهامامخمینی(ره) ومقایسه آنبابرخیازالگوهایرهبریخدمت‌گزاردرمدیریتنوین، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 • فاضلی­نیا، نفیسه. (1385). ژئوپلیتیک شیعه و مسئله امنیت ملی ایران، فصل­نامه­ شیعه­شناسی، سال چهارم، ش 13.
 • فرتوک­زاده، حمیدرضا. و وزیری، جواد. (1394). گذار به اقتصاد مقاومتی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول.
 • قربانی، مصطفی. (1394). استحکامبخشیساختدرونیقدرتازدیدگاهامامخمینی(ره)، خبرگزاری فارس.
 • کشتکار، مهران. و حاتمی، حمیدرضا. (1394). الگوی مفهومی مشارکت سازمان یافته مردمی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام، فصلنامهمطالعاتراهبردیبسیج،  سال هجدهم،   شماره 69 .

 

 • Attride-Stirling, J. (2001).Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, 1 (3): 385-405.
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 (2):77-101.
 • Glassner, M. (2004). Political Geography, Blak Hill.