الزامات سامانه‌های موشکی زمین به زمین کوتاه برد نزاجا در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

نظر به اینکه در صحنه نبرد آینده دو نوع تهدید، مقابله با تهدیدات کشورهای منطقه‌ای و مقابله با تهدیدات بازیگران غیردولتی (گروه‌های تروریستی، شورشی و ...)، فراروی نزاجا خواهد بود، لذا پژوهشگر با انجام یک تحقیق علمی، در پی آن است تا الزامات فنی موردنیاز در طراحی و ساخت سامانه‌های موشکی بالستیک تاکتیکی و کوتاه برد نزاجا در مقابله با هر دو نوع از تهدیدات یادشده را از لحاظ فناوری‌های موجود در سامانه‌ی موشک (شامل میزان برد، قابلیت نقطه‌زنی، اثربخشی سرجنگی، نوع سوخت، قابلیت عبور از سد سامانه‌های ضد موشکی) و ویژگی‌های تجهیزات زمینی (شامل تجهیزات زمینی همراه سامانه‌های موشکی زمین به زمین، استفاده از سکوهای چندپرتابی[1]) مورد بررسی قرار داده و اولویت نیازهای نزاجا را در این حوزه برای صنایع موشکی وزارت دفاع مبتنی بر تصمیم‌گیری چند متغیره (تحلیل سلسله‌مراتبی AHP) تعیین نماید. در این راستا محققان، با آینده‌پژوهی موشک‌های بالستیک کوتاه برد در کشور، شرایط جهت‌دهی و ایجاد هوشمندی در طراحی و ساخت موشک‌های بالستیک کوتاه برد را مشخص نموده‌اند و در گام بعدی به‌منظور تحلیل و اولویت­بندی الزامات مطرح شده، از نظر صاحب نظران و متخصصان بهره برده و تحلیل سلسله‌مراتبی پیاده‌سازی شده است. در این رابطه، برای تمامی مولفه­‌های سامانه‌­های موشکی تابع عضویت تعریف شده و وزن­‌های بدست آمده در محاسبات نشان­دهنده عملکرد سامانه­‌های موشکی است. در ادامه، پس از انجام محاسبات، به اولویت­‌بندی الزامات سامانه­‌های موشکی کوتاه برد زمین به زمین به روش تحلیل سلسله مراتبی دست پیدا کرده و در مرحله بعدی، از روش آماری برای تحلیل تکنیکی و روش‌­های بهبود سامانه­‌های موشکی در هر یک از اولویت‌­ها استفاده شده است. نتایج نشان داد، که شاخص‌های الویت‌دار در تجهیز سامانه‌­های موشکی تاکتیکی آتی نزاجا در مقابله با تهدیدات کشورهای منطقه­‌ای در قیاس با مقابله با تهدیدات بازیگران غیردولتی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for short-range ground-to-ground missile systems of the I. R. Iran Army in the face of future regional threats

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Nasirpor 1
 • Ali Hakimi 2
1 Faculty Member of AJA Command & Staff University
2 MSc. Defensive Management, AJA Command & Staff University
چکیده [English]

Each warrior and leader tries to anticipate is what the future war will be like. With such knowledge or anticipation of what is the next, leaders can shape and plan for success in the next conflict. Bearing this fact in mind that the future warfare, there is two types of threats for every single country: 1- confronting regional countries threat 2- confronting non-state actors. In this study, researchers want to propose the requirements of ground to ground short range missile systems of Army to confronting both types of threats mentioned above.
In this study, were used in order to analyze and prioritize cure methods, statistical methods and Analytic Hierarchical Process (AHP). For solving MCDM in fuzzy environment, in this paper, researchers will use AHP for prioritization missile systems by the fuzzy analytic hierarchy process based on grade value of membership function. Generally, we are given scores by experience of experts to represent judgmental objects. In this paper, from view point of many experts, we will build membership functions of judgment criteria for all sub-items. When the membership function is built, we can calculate the grade value by data of missile performance. From the results of first step, we reached sub-items priorities of requirements of ground-to-ground short-range missile system to confronting both regional countries and non-state actors by analytic hierarchy process method. In the next step we used statistical method to technical analysis and propose ways of developing missile systems by each sub-item.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Short Range Missile systems
 • Prioritizing
 • Multiple-Criteria Decision Making
 • Delphi method
 • Fuzzy AHP"
 • اصغر­پور، محمدجواد. (1381). تصمیمگیری و تحقیق در عملیات در مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم.
 • اصلانی، یعقوب. (1393). راکت و موشک‌های استراتژیک جهان، تهران: اندیشگاه فن‌آوران نوین، جلد اول چاپ دوم.
 • افشانی، ابراهیم و همکاران. (1381). تحقیق و نمونه‌سازی پیشران دوپایه پرانرژی، سومین همایش سراسری مواد منفجره و پیشرانه‌ها، دانشگاه امام حسین(ع).
 • امی، فتح‌الله. (1372). تاریخچه و اصول مقدماتی طراحی موشک، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
 • حیدری، کیومرث. (1393). راهبردشناسی جنگ‌های آینده، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
 • دیوسالار، عبدالرسول. (1385). راهبردها و معماری کلان فرماندهی در روسیه، تهران: انتشارات موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی ودجا.
 • ساعد، نادر. (1385). پیشرفته‌های اخیر فناوری موشکی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها و موانع محیط بین‌المللی، ماهنامه اطلاعات راهبردی، سال چهارم.
 • طرامی، کامران. (1382). تحلیلی بر نقش موشک‌های بالستیک در دکترین دفاعی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 59.
 • فدایی، محمدعلی. (1379). روند طراحی کلی یک موشک هدایت‌شونده، مجموعه مقالات کنفرانس علمی کاربردی هوافضا، انتشارات یا مهدی(عج).
 • منطقی، منوچهر. (1390). تحلیل روند صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران- محدودیت‌ها و راهکارها، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی ودجا.
 • منطقی، منوچهر. (1393). سامانه‌های تسلیحاتی مطرح در جنگ‌های مدرن، موشک‌های بالستیکی صحنه نبرد، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی ودجا.
 • مؤمن­زاده، رضا. (1392). بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه دفاع مقدس، 2(7).

 

 • Frank, T. A. (1995). Short-range, surface-to-surface missile guidance for nonlinear, time-varying target state estimation and missile dynamics(Doctoral dissertation, The University of Texas at Dallas).
 • Kauko, K., & Palmroos, P. (2014). The Delphi method in forecasting financial markets—An experimental study. International Journal of Forecasting, 30(2), 313-327.
 • Lee, H. S., Han, K. J., Lee, S. W., & Yu, M. J. (2016). Design of SDINS Rapid Initial Alignment Technique Robust to the Pyro-shock in Multi-Launch Rocket System. The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers, 65(6), 1038-1044.
 • Rinehart, i. E., hildreth, s. A., & lawrence, s. V. (2013, june). Ballistic missile defense in the asia-pacific region: cooperation and opposition. Library of congress washington dc congressional research service.
 • Salo, A., & Salmenkaita, J. P. (2002). Embedded foresight in RTD programs. International Journal of Technology, Policy and Management, 2(2), 167-193.
 • Siouris, G. M. (2004). Missile guidance and control systems. Springer Science & Business Media.
 • Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2016). Rocket propulsion elements. John Wiley & Sons.
 • Wang, w., chen, w. D., zhang, s. Q., li, j. L., & xie, y. E. (2014). The attacking dispersion optimization in multi launch rocket system base-on improved genetic algorithm. In applied mechanics and materials (vol. 670, pp. 1499-1502). Trans tech publications ltd.

Yanushevesky, R.T. (2018). Modern missle guidance. CRC Press.