تحلیل روندهای آینده فناوری‌های دفاعی در افق ده ساله

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تغییرات سریع فناوری‏‌ها در جهان امروز در بخش دفاعی کشورها اثرات شگرفی گذاشته است. بی تردید این اثرات نبردهای آینده را با پیچیدگی‌هایی رو به رو خواهد کرد. حفظ اقتدار دفاعی و ارتقای توانمندی‌‏های نظامی نیازمند اشراف کامل بر محیط آینده است. در واقع لازم است تا جهت‌گیری‌های آینده این فناوری‌ها را شناخت. برای درک این جهت‌گیری نیاز به تحلیل روندها است که نتیجه آن فضای آینده را ترسیم کند. این پژوهش روندهای فناوری‌های دفاعی را مورد شناسایی قرار داده است، در این رویکرد آنچه مورد اهمیت است این است که آینده مسئله مورد پژوهش دارای چه جهت‌گیری‌هایی است. لازمه شناخت این جهت‌گیری‌ها، دقت در روندهایی است که ممکن است شکل بگیرد یا رویدادهایی است که رخ خواهند داد. در این پژوهش پس بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه‌‏ای برای شناسایی روند آینده فناوری‏‌های دفاعی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه دفاعی و برای تجزیه و تحلیل داده‌‏ها از روش تحلیل مضمون قیاسی استفاده شده است. در مصاحبه‏‌ها 7 روند محور شناسایی و پیامدهای آن در افق ده ساله مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. این روندها عبارت اند از: توسعه سامانه‌های هوشمند (هوشمندسازی)، رشد فناوری‌های سایبری، رواج سامانه‌های بدون سرنشین و خودکارسازی، رشد روزافزون فناوری‌های فضایی، افزایش به‌کارگیری فناوری‌های همگرا، افزایش کاربرد اینترنت (اینترنت اشیاء)، رشد انرژی‌های نو.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of future trends in defense technologies over a ten-year horizon

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Gudarzi 1
 • Mohammad Mahdi Ejlali 2
1 Professor of Industrial Management, Imam Sadegh Universit
2 Graduated from Imam Sadegh University of Industrial Management
چکیده [English]

The rapid changes in technology in the world today have had a dramatic effect on the defense sector. Undoubtedly, these effects will face future complexities. Maintaining the defensive authority and enhancing military capabilities requires a full understanding of the future environment. In fact, it is necessary to know the future orientations of these technologies. In order to understand this orientation, it is necessary to analyze the trends that draw the future atmosphere. Therefore This research has identified the trends of defense technologies. In this approach, what is important is how the future of the research subject is. It is necessary to recognize these orientations, to be precise in the processes that may take shape or events that will occur.  In this study, after reviewing documents and library studies, to identify the future trend of defense technologies, the semi-structured interview method with defense experts has been used, and for data analysis, the deductive content analysis method has been used. In the interviews, 7 trend-driven trends were identified and their consequences were evaluated over a ten-year horizon. These processes include: development of intelligent technologies (smartening), growth of cyber technologies, popularization of unmanned systems and automation, increasing growth of space technologies, increasing use of convergent technologies, increasing use of Internet (IoT), growth of new energies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Studies
 • Trend Analysis
 • Defense Technologies
 • Technology
 • ایجابی، ابراهیم، درویشی سه تلانی، فرهاد (1398). آینده نگاری راهبردی فناوری های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420، فصلنامه آینده‏پژوهی دفاعی.14(4): 7-34.
 • پدرام، عبدالرحیم (1393). درآمدی بر آینده‏پژوهی اسلامی (نسخه 1)، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چ 1.
 • پدرام، عبدالرحیم، احمدیان، مهدی (1394). آموزه‏ها و آزموده‏های آینده‏پژوهی، تهران: افق راهبردی، چ1.
 • پور عزت، علی اصغر، عبدی، بهنام (1397). شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه آینده‏پژوهی دفاعی.10(3): 53-75.
 • حسنلو، خسرو (1385). نقش فناوری در مسایل نظامی آینده، همایش آینده پژوهی فناوری و چشم انداز توسعه، تهران.
 • دورتمانتز،پیتر،کورتیس، نویل (1387). (مترجم: وحیده علی پور، محمد باشکوه و فرهاد نظری زاده) ارزیابی تاثیرات فناوری بر امور دفاعی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • فخرایی، مرضیه، کیقبادی، (1393). نگاهی به روش های آینده پژوهی ، تهران: آینده پژوه، چ1.
 • کریمی، حمید، عین القضاتی، علیرضا (1395). نقش فناوری‌های آینده در همگرایی و ارتقای توان نظامی بومی. فصلنامه آینده‏پژوهی دفاعی، شماره 2، 93-115.
 • مافی، فرزانه (1390). پژوهشی در حوزه آینده پژوهی، تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی، چ1.
 • ولی‌وند زمانی، حسین، مینایی، حسین (1396). آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4(2): 5-15.

 

 • Andås, H. (2020). Emerging technology trends for defense and security. Kjeller, Norwegian Defense Research Establishment (FFI).
 • Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies; History, Purposes, and Knowledge New Jersey: Transaction.
 • Cornish, E. (2004). Futuring: The Exploration of the Future. United States of America, the World Future Society.
 • Founder of the Office of National Estimates. (2021). Global trends2040. A Publication of the National Intelligence Council. Office of the Director of National Intelligence
 • Fowles, J. (1978). Handbook of futures research, The University of Michigan: Greenwood Press.
 • Hines, A., & Slaughter, R. A. (2006). Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight. P. J. Bishop (Ed.). Washington, DC: Social Technologies.
 • Luketic, N. (2013). Future Technology Themes: 2030 to 2060. DEFENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANISATION FISHERMANS BEND (AUSTRALIA).
 • O’hanlon, M. (2018). Forecasting change in military technology, 2020-2040 The Brookings Institution. Foreign Policy at Brookings.
 • Raska, M. (2020). Strategic Competition for Emerging Military Technologies: Comparative Paths and Patterns. Features (8) 3: 65-81.
 • Roco M.C. & W.S. Bainbridge. (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Sayler, Kelley M. (2020).Emerging Military Technologies: Background and Issues for Congress. Publishing: Congressional Research Service. Washington DC.