کلیدواژه‌ها = ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)
تعداد مقالات: 0
هیچ مقاله ای پیدا نشد.

شماره‌های پیشین نشریه